Sunday, November 7, 2010

SPOT PSS 3111

4. Konsep, tujuan dan pelaksanaan penilaian kendiri 5. Pengajaran secara deduktif induktif 6. Konsep pembelajaran koperatif, kolaboratif
7. Simulasi 8. Ciri-ciri rancangan pengajaran yang baik 9. Kajian Masa Depan 10. Perkara-perkara penting dalam penyediaan RPH
. Teori Kecerdasan Pelbagai 2. Pembelajaran berasaskan pengalaman 3. Kepentingan dan fungsi kemahiran-kemahiran pengajaran Mikro

No comments:

Post a Comment