Sunday, November 7, 2010

Tajuk 1

TOPIK 1
1. Kenapakah m/pel Seni Dlm Pend (SDP) dperkenalkan?
- mjadikan P & P dan mata muridan lbih seronok
- mbantu memahami diri sdiri
- mbantu pkmbangan intelek dr segi pnyelesaian masalah
- mjadikn guru yg kreatif, inovatif, peka, bpesonaliti seimbang, bktrampilan & professional
- mbantu pkmbangan insane yg seimbang & mnyeluruh

2. Apakah matlamat SDP ?
- mbntuk kperibadian generasi M’sia yg celik budaya
- mpunyai nilai estetika yg tinggi, imaginative, kritis, kreatif, inovatif & iventif
- mningkatkn rasa ksyukuran thdp tuhan
- mhargai k’indahan alam psekitaran, k’indahan seni & warisan bangsa
- mnyumbang ke arah pmbangunan diri, kluarga, masy & negara

3. Senaraikan obj (SDP) diajarkan di sek rend
- Mhargai k’indahan ciptaan tuhan
- Mpupuk budaya p’amatan, psepsi & ekspresi dlm proses phasilan
- Mningkatkn pngetahuan, daya kreativt, inovasi (dlm seni visual, muzik & seni pgerakan)
- Mggunakn plbagai kemahirn, media, teknik & tknologi utk mngekspresi hasil kerja
- Mbuat diskripsi, analisis, intgerpretasi & pnilaian thdp karya seni
- Mdpt nilai tambah dlm dsplin sains, tknologi & mata muridan lain
- Mhargai sumbangan & pngaruh tokoh² (seni visual, seni muzk & seni pgerakan)
- Mjadikn SDP sbg tunjang dlm kjaya pguruan
- Mhargai suasana seni dlm psekitaran & kaitannya dgn kselesaan hidup
- Mbina jati diri ( ke arah pmbntukan negara bangsa)
- M’integrasi SDP dgn m/pel lain
- M’amal nilai² murni mlalui plbgai pngalaman seni visual

4. Senaraikn implikasi pmbljran Konstruktivisme
- P & P secara bpusat
- Mbina pngetahuan baru bdasarkn pngetahuan sedia ada
- Guru sbg f/tator (mbantu murid mbina pngetahuan)
- Guru bperanan sbg pereka bntuk bahan pngajaran (mberi pluang murid mbina pngetahuan baru)
- Guru mrancang kaedah pngajaran (bdasarkan pngetahuan s/ada murid)

5. Apakah ciri² pmbljaran kontruktivisme?
- mggalakn murid btanya ( dgn murid & guru)
- pmbljran sbd proses yg sama pnting dgn hasil pmbljran
- pmbljran secara koperatif
- mnerima daya usaha & autonomi murid
- murid mbina pngetahuan baru (mlalui plibatan murid dgn situasi sbenar)
- soalan / idea drpd murid ( sbg panduan mrancang pgguna)
- ambil kira kpercayaan & sikap murid
- ambil kira b/mana murid blajar sesuatu idea
- proses inkuiri mlalui kajian & eksperimen

6. B/mana SDP dpt dikaitkn dgn teori kontruktivisme?
- hubungkait ilmu baru kpd pngetahuan s/ada
- mnyusun atur mklumat & pngetahuan
- m’ekspresi ilmu baru dlm bntk baru
- mberi gambaran mngenai pngetahuan baru dgn bbagai cara & bntuk
- mnyampaikn pngetahuan baru mlalui representasi & psmbahan
- mnukuh pmahaman dgn aktvt lanjutan

7. Mngapa teori kecerdasan plbagai pnting dlm SDP?
- mnyokong pmbljaran bsepadu (selaras dgn FPN)
- terima hakikat (manusia mpunyai kcerdasan plbagai)
- mbntuk kplbagaian utk mnilai
- wujudkn suasana kolaboratif
- tingktkn profesional guru (galakan inovasi dlm P & P)
- tingkatkn kualiti diri & m/vasi diri
- tingkatkn kcerdasan mlalui kfahaman yg plbagai & mningkatkan potensi diri

8. Nyatakn 3 bntuk pniruan dlm teori pmbljaran sosial
- pniruan secara langsung : mniru & mmindahkn hal subjek ke satu gambar / model yg baru ditirunya
- pniruan mlalui sekatlakuan & taksekatlakuan :
- sekatlakuan ( mrupakan sekatan t/laku yg sesuai dlm situasi ttp tidak sesuai dlm situasi yg lain)
- tidak sekatlakuan ( murid akan terus mniru dlm semua situasi)
- pniruan elitasi : terus mnerus mbuat pniruan krn gagal mbina kwibawaan diri (tidak bprinsip & tidak mpunyai j/diri)

9. Mngapa pniruan di kalangan murid blaku?
- cara yg mudah buat representasi idea yg sedia ada dlm minda (idea yg diperam drpd pmerhatian, g/balas plihatan, p’amatan & pdengaran)
- phayatan yg kekal dlm ingatan / minda mbantu murid mdptkan idea sbg hal subjek
- g/balas dr tindakan yg didengar, dilihat / dirasai akan mjadi satu prinsip kdiri (mjadi pmerapan idea pd jangka panjang)

10. Senaraikn peranan otak kanan & otak kiri
-
HOKA HOKI
Secara mnyeluruh Rasional
Intuitif & mdalam Analitikal
Non-verbal B’urutan
Mjana idea & baru Verbal / bahasa
Imaginatif Mkategori
Ptimbangan nilai Mnerangkan sebab
Ptimbangan moral Mbuat ramalan
Mbanding beza

11. Robert M Gagne (1975) mngenalpasti & mnyarankan 8 fasa dlm proses pmbljaran. Senaraikan
- fasa m/vasi
- fasa kfahaman
- fasa pnyimpanan
- fasa penahaman
- fasa ingatan kmbali
- fasa generalisasi
- fasa prestasi
- fasa m/balas

12. Aktvt SDP mberikan bberapa pluang kpd murid² dr segi pmbljran emosi & pngalaman langsung. Nyatakan
- b’interaksi dgn bahan, subjek & hasil
- b’interaksi dgn org lain (dlm phasilan / pnyampaian)
- mdpt m/balas dr org lain
- bkerjasama dgn org lain (dlm phasilan karya)
- mngelak plakuan yg tidak diingini
- mngekalkan plakuan yg diingini

13. Berikan definisi p’amatan & nyatakan jenis² p’amatan
- definisi : psepsi iaitu gambaran / bayangan dlm hati, fikiran, pandangan / tanggapan
- jenis-jenis:
- psepsi ruang – mngandungi ruang dua dimensi & tiga dimensi
- psepsi gerakan – bkait dgn objek² bgerak²
- psepsi masa – ditafsir oleh ind bdasarkn pngalaman / apa yg dirasai

14. Senaraikan pringkat² yg blaku dlm sesuatu proses pmbljaran
- pmilihan ransangan yg sesuai oleh organ deria
- ransangan²
- pmikiran erti ransangan dlm otak
- mbntuk pngalaman / ilmu pngetahuan
- m’amalkan dlm situasi yg spadan
- prubahan t/laku

15. Berikan maksud m’aktifkn pmbljaran dan pmindahan pmbljaran
- m’aktifkan pmbljaran : mwujudkan suasana yg responsif & bsifat dua hala
- pmindahan pmbljaran : kbolehan & kcekapan mngguna pngalaman, pngetahuan / kem sedia ada ingatan ( diaplikasikn kpd proses pmbljaran dlm situasi baru)

16. Berikan syarat² bagi pmindahan pmbljaran yg (+)
- kefahaman : faham tntang konsep yg telah dimuridi (boleh guna dlm situasi baru)
- kesamaan : dua situasi di mana murid hendak m’aplikasikan konsep (perlu ada psamaan)
- kemahiran : benar² mnguasai kem ( sblum dipindahkn ke situasi baru)
- celik akal : dlm konsep, prinsip / kem dlm sesuatu (mbolehkan pmblajaran dlm situasi lain)

17. Apakah masalah² / isu² yg timbul dlm plaksanaan SDP?
- pnerapan 3 dlm satu : sukar diterima hakikat seni visual, muzik & PJ digabungkan
- pnerimaan SDP di sekolah : tidak dititikberatkn kerana bukan subjek pperiksaan
- plaksanaan di sekolah : guru cenderung mngajar bidang kpakaran seninya shj
- kkaburan mtlmt & obj : SDP masih baru ( masih ingat-ingat lupa)
- ptindihan subjek seni yg sedia ada: seolah-olah btindan dgn seni visual, muzik & PJ
- masa interaksi guru btambah: mjadikan beban kerja guru btambah ( t’utama sekolah kurang murid)
- mata muridan rileks : tiada periksa, mata muridan tak pnting, (subjek utk waktu rehat)

18. Senaraikn bntuk ekspresi dan pranan ekspresi
Bentuk ekspresi Peranan ekspresi
Bntk imaginasi Mhasilkan
Plibatan diri Perasaan
Emosi Lisan
Ruang Reaksi
Muzik Emosi
Kinestetik Bukan lisan
Ide
mggambarkn

19. B/manakah caranya utk murid mbina emosi yg sihat?
B/manakah caranya guru dpt mbina emosi murid yg sihat? (U2:1b)
- guru yg pnyayang & ceria
- thp EQ guru yg mbina EQ murid
- angkubah EQ guru dpt mnangani emosi (-) secara tulen, benar & sihat
- murid mbina kem emosi (utk mp’oleh kputusan ujian/preksa)
- hubungan yg rapat antara EQ dgn t/laku
- murid yg mnguasai kem emosi trhindar dr gjala sosial
- bkerjasama, suka mnolong, boleh diharap & b’empati
- lebih fokus, tekal (boleh mnangani kkecewaan dgn sabar

20. B/manakah cara m’integrasi kcerdasan emosi dlm blik drj?
- setiap guru mggunakan EQ semasa b’intraksi dgn murid
- bcakap tntang kpntingan emosi (dlm interaksi guru-murid)
- integrasi secara mnyeluruh (dlm setiap organisasi pngurusan)
- mnguasai kem mngajar EQ
- mgguna pkataan yg bkait dgn prasaan
- mgguna lagu yg bkait dgn prasaan
- mgguna unsur puisi (sajak, pantun, syair & cerita)
- ada unsur kcindan
- guna unsur biografi (kpd pkara yg bkaitan)
- mngucapkan prasaan (t’utamanya nilai murni dlm interaksi)

21. Proses kreatvt & imaginasi boleh mlibatkn apa?
- perasaan dlman kanak², imaginasi & kreatvt
- pngalaman kanak² (mlalui interaksi & tindakan yg diambil)
- kbolehan kanak² mluahkn perasaan secara lahiriah

22. apakah yg dimaksudkn dgn emosi? (U2:1a)
- emosi : perasaan jiwa yg kuat spt sedih, gmbira, takut & geli.
- Ada 2 jenis (seronok & tenang . kurang seronok & cemas)

TOPIK 2
1. Apakah langkah² yg perlu diberi ptimbangan oleh guru spy murid dpt mcapai obj P & P?
- pastikn kperluan asas plajar dipenuhi (fisiologi, makanan, minuman & pakaian)
- suasana blk drj yg kondusif
- bsifat pnyayang ( utk mmenuhi k/sayang)
- mmuouk nilai phargaan kdiri dkalangan plajar (mberi m/vasi & pneguhan sesuai)
- mrancang aktvt pngajaran (bdasarkan kbolehan plajar)
- mmupuk nilai m/vasi diri mlalui bimb (spy plajar mmahami diri, mnerima diri & mlibatkn diri secara aktif)

2. Selain drpd kperluan spt yg dinyatakn oleh Maslow, apakah pkara yg mpngaruhi seseorg plajar?
- Jasmani & fizikal yg sihat
- Emosi yg stabil
- Krohanian yg mbanggakan
- Kfahaman intelek yg tinggi
- Phubungan sosial yg mggalakkan
- Kfahaman tntang nilai estetik

3. Pniruan boleh dibahagikan kpd 3, huraikan .
- mniru secara langsung & tidak langsung :
- kanak²mmerhatikan t/laku model semasa mngajar
- proses ini blaku secara tidak langsung (semasa mlihat gambar, mnonton filem, mlihat video)
- mniru mlalui sekatlakuan & tak sekatlakuan :
- sekatlakuan : blaku dlm keadaan yg ttentu, tp tidak sesuai dlm keadaan / situasi yg lain
- ind akan mnyekat t/laku yg tidak sesuai ditiru dlm situasi ttentu
- tak sekatlakuan : akan terus mngamalkan pniruan dlm apa jua situasi
- pniruan mlalui elistasi : akan terus mlakukn apa yg dilakukn oleh org lain (jika sudah tahu mlakukn t/laku tsebut)
- k’inginan meniru bila lihat g/balas yg dilakukn oleh org lain

4. Apakah yg dimaksudkn dgn pkmbangan & ptumbuhan? (U1:1)
- pkmbangan : prubahan bkualiti (prubahan yg tidak dpt diukur secara kuantiti)
- blaku drpd prnkat pmulaan pcambahan sehingga tamat hayat organisma
- ptumbuhan : dpt diukur drpd satu thp ke satu thp yg lain

5. Nyatakan ciri² pkmbangan kanak²
- mpunyai arah ttentu (bp’aturan & dpt dianalisis)
- pkmbangan dlm 2 arah (kepala ke kaki & tengah ke tepi)
- susunan pkmbangan serupa ( secara bperingkat)
- drpd keadaan mnyeluruh kpd keadaan ttentu
- bsifat kualiti tidak dpt ddiukur (dpt dilihat dr perubahan sifat)
- proses bterusan
- tindakan saling bkait ( antara ptumbuhan fizikal dgn pmbljaran)
- dipengaruhi baka & psekitaran

6. B/manakah kanak² dpt mnanamkan konsep pmahaman dlm dirinya?
- aktvt pgerakan : tntang asas² pgerakan (pggunaan ruang, masa, imbngan berat badan, & daya / aliran)
- aktvt bmain : mpkmbangkn konsep pmbntukan kdiri (mningkatkn kfahaman dr segi emosi, sosialisasi, fizikal, rohani & nilai² murni)
- lagu : mnambahkn kyakinan diri, lebih kreatif & btanggungjawab
- aktvt lakunan : mmahami sesuatu watak (seorg yg kreatif, inovatif, btanggungjawab & mbina sosialisasi yg lebih baik)

7. Apakah pranan guru utk mdptkn konsep kesedaran kdiri (+)?
- beri dorongan, bantuan & sokongan kpd usaha pmbljaran
- beri bimb yg wajar ( betul ksilapan plajar dlm P & P)
- mngajar mngikut kbolehan plajar (spy sntiasa mnikmati pngalaman bjaya)
- terima plajar sbg sbhagian dirinya
- galakkan interaksi (+) dkalangan r/sebaya
- beri pluang plajar mmainkn pranan yg pnting
- pupuk nilai² yg baik drpd r/sebaya & guru

TOPIK 3
1. B/manakah guru mrancang strategi utk mbantu pngajaran mlalui pnanggapan mggunakan deria hidu?
- kbolehan mental plajar : pastikan plajar dpt pmbljaran optima mngenai konsep yg diajar
- pndktn pngajaran : mrancang strategi pngajaran yg hendak digunakan utk mbntuk pnanggapan yg baik
- pdktn inkuiri pnemuan : mcari mklumat sdiri, bfikir & mnaakul scara mental utk mnyelesai masalah
- pdktn resepsi : mnyampaikn mklumat mngenai konsep scara langsung
- pdktn deduktif : mhuraikn prinsip & ciri-ciri pnting dlm sesuatu konsep (dikuti dgn contoh yg spesifik)

2. Apakah pkara yg perlu dpertimbangkn dlm pngurusan bilik Pend Seni Visual?
- Aspek fizikal :
- pcahayaan yg mcukupi
- p’edaran udara yg baik
- stor – tmpt mnyimpan alat & hasil kerja murid
- panel & rak pameran – mpamerkan hasil kerja murid
- perabot – sesuai dgn semua aktvt pend seni
- kmudahan asas – sinki & punca elektrik
- aspek emosi :
- hiasan dlman – mbantu suasana P & P, galak interaksi plajar
- ruang – suasana P &P yg selesa & kondusif
- pragaan hasil kerja – mbina kyakinan & kpuasan plajar
- aspek sosial :
- interaksi murid – dpt bgerak bebas dlm bilik drj
- kmudahan aktvt kump – ada ruang spy aktvt dpt djlnkn dgn bkesan

3. B/manakah bahan seni disusun & dipamerkan?
- disusun mngikut jenis :
- unsur seni
- mggambar /mlukis
- warna
- lukisan alam s/jadi
- seni huruf & sbgnya

4. Apakah aspek² yg perlu diberi phatian yg swajarnya dlm pngurusan bilik seni?
- keselamatan
- kbersihan
- susunan prabot
- pameran hasil kerja
- klengkapan bilik seni
- p’agihan tugas
- pngumpulan alat / bahan
- jadual waktu pggunaan bilik seni

5. Apakah faktor yg mpngaruhi kbolehan kpekaan deria dlm proses P & P?
- jangkaan (rajah)
- hubungan latar depan & blakang
- pnumpuan
- tempoh masa
- tugasan jelas
- pngalaman
- susunan objek

6. Senaraikan 4 bahagian proses estetik & daya kreativiti plajar
- proses ind mlalui pnajaman daya intuisi
- psepsi
- imaginasi
- konsepsi plajar

7. Apakah faktor² yg mpngaruhi psepsi?
- jangkaan
- hubungan latar depan & blakang
- pnumpuan
- tempoh masa
- tugasan jelas
- pngalaman
- susunan objek

8. Berikan pbezaan antara psepsi & imaginasi
- psepsi : satu proses kesedaran & reaksi ind thdp rangsangan dlm a/sekitar
- proses m’interpretasi mklumat yg diterima oleh organ deria
- imaginasi : daya khayalan / kmampuan mggambarkn sesuatu di dlm angan² / mcipta sesuatu secara khayalan / bayangan

9. Apakah itu pgabungjalinan & apakah ciri²nya?
- pggabungjalinan : proses m’interpretasi berbagai² kem utk mhasilkn satu pmbljaran bsepadu & mnyeluruh
- ciri² :
- mrupakn integrasi bbrapa kem yg tdpt dlm satu² kem
- blaku diantara kem yg bkaitan secara bsepadu & mnyeluruh

10. Berikan pbezaan kem fokus & kem sampingan dlm pggabunjlinan
- kem fokus : kem utama yg hendak disampaikn (spt dlm obj P & P)
- kem sampingan : kem yg digabungjalinkn bdasarkan kaitan dgn kem fokus

11. Huraikan pggabungjalinan kem secara mrentas k/kulum
- kem belajar utk blajar : baca pantas, cari & pilih mklumat, mrujuk, buat nota, tulis ringkasan, komunikasi dikhalayak ramai dsbgnya
- kem bfikir secara kreatif & kritis : k/pasti fakta, andaian, idea yg kmungkinan bawa kpd p’ubahan (+)
- pmikiran kritis – buat analisis & buat pnyelesaian yg tepat
- pmikiran kreatif – mjana idea / pmikiran baru, beri cadangan, beri jln pnyelesaian masalah
- kem plbagai kcerdasan : lapan kcerdasan Howard Gardner
- (bahasa, logik math, muzik, ruang, kinestetik, interpersonal, intrapersonal & naturalistik)
- Kem generik : bkomunikasi bkesan, pggunaan tknologi, kbolehan buat prancangan & kelola aktvt, boleh kerja dlm kump, mnyelesai masalah, mngurus, mmilih & m’analisis mklumat, guna idea & teknik math, mmahami b udaya & literasi mklumat.

12. Senaraikan kbaikan pggabungjalinan dlm pngjaran
- sbg pngukuhan kpd kem yg telah dip’olehi drpd m/pel lain
- mbantu pnguasaan kem fokus (spt dlm obj)
- bpluang mnyepadukn kem² yg perlu dlm khidupan
- mnimbulkn suasana pmbljaran yg mnarik (elak kbosanan)
- mbantu proses ptumbuhan & pkmbangan secara seimbang, harmonis & bsepadu

TOPIK 4
1. Senaraikan 4 bidang dalam Pend Seni sek rend
- mggambar
- mbuat rekaan & corak
- mbntuk & mbuat binaan
- kraf tradisional

2. Apakah teknik² yg digunakan dlm bidang mlukis & mbuat gamabar?
- lukisan
- catan
- kolaj
- montaj
- cetakan
- resis
- gosokan
- stensilan
- percikan
- gurisan
- capan
- mozek

3. Berikan makna corak & di manakah corak biasanya didapati?
- corak : struktur sususnan ulangan bdasarkn motif dibuat secara tkawal / bebas.
- Corak didapati di :
- Alam s/jadi (bunga, siput, kayu, serangga & haiwan)
- Bahan buatan manusia (kerusi, meja, rumah & gunting)
- Geometri (bulat, segitiga, & segiempat)
- Rupa barangan kraf tradisional (wau, gasing & keris)

4. Berikan jenis² susunan corak
- penuh - turun satu suku - turun tiga suku
- turun separa - sisik ikan - selang seli
- tampak dam & catur - siku keluang pucuk rebung
- orgee - batu bata - tunggal
- bpusat - sendeng - b’ombak
- jidar - bjalur - cerminan

5. Senaraikan teknik² terancang & teknik² tidak terancang
-
Corak trancang Corak tidak trancang
Lukisan Tarikan
Catan Titisan
Cetakan Renjisan
Capan Ikatan & celup
Lipatan & guntingan Tiupan
Resis Pualaman
Kolaj Lipatan
Kaligrafi

6. Apakah bidang kgiatan dlm mbntuk & mbuat binaan di sek rend?
- arca timbul - arca assemblaj
- arca mobail - arca stabil
- model - diorama
- boneka - topeng
- origami

7. Apakah tema & subjek dlm mbntuk & mbuat binaan?
- alam s/jadi
- prasaan dlman, khayalan & imaginasi plukis
- aliran & tema sjagat
- kperluan & pngalaman harian

8. Berikan definisi kraf tradisional dan nyatakn jenis²nya
- kraf tradisional : prusahaan / kerja² b’unsurkn seni yg mlibatkn kem kerja tangan serta mmerlukan daya cipta & kreatif masy yg diwarisi turun tmurun mngikut kaum masing²
- jenis² kraf tradisional :
- alat domestik - alat pmainan
- alat mptahankan diri - batik
- seni tekat - tmbikar
- anyaman - kelarai
- ukiran

9. B/manakah estetika itu boleh ditampilkn dlm karya?
- pniruan sbg representasi gambar & imej – satu cara & gaya mwujudkn nilai estetika
- ekspresi dlm prasaan & emosi – m’ekspresi lukisan ikut prasaan & emosi
- mggunakan kaedah formalistik – guna hukum² dlm prinsip² rekaan & unsur² seni
- keaslian – ciri pnting ( plagiat ditegah)


10. Apakah dia unsur seni & jelaskan maksud garisan
- unsur seni : terdiri drpd garisan, warna, rupa, bntuk & ruang
- maksud garisan :
- cantuman satu siri titik²
- dlm bntuk tebal, tipis, bbulu, putus², bgerigi, b’alun, zig-zag dll
- boleh mnulis, mlakar, buat jalinan gambar, mbuat rupa & bntuk

11. Senaraikan teknik²yg digunakan dlm mbuat garisan
- koyakan
- tampalan
- kolaj
- gosokan
- cetakan
- capan

12. Berikan kategori warna bserta contohnya
- warna asas : biru, merah & kuning
- warna sekunder : hijau, ungu & oren
- warna tertier : warna asas + warna sekunder

13. Berikan pbezaan antara jalinan tampak & jalinan sentuh
- Jalinan tampak : dilihat pd satah gambar 2 dimensi (tidak dpt merasa jalinan secara sentuhan)
- Jalinan sentuh : bsifat maujud, 3 dimensi (kulit kayu, kulit kerang)

14. B/manakh jalianan dihasilkan?
- teknik cetakan
- teknik pualaman
- teknik kolaj
- teknik campuran
- teknik binaan
- teknik cantuman

15. Apakah maksud rupa & berikan pbezaan antara rupa organik dgn rupa geometri
- rupa : cantuman antara dua hujung garisan (garisan luar sesuatu objek & sifat leper / mdatar)
- rupa organik : garisan luar yg bbagai, tidak mnentu & bsifat dominan
- rupa geometri : t’ikat dgn bntuk khusus ( bulat, empat segi, selinder, kubus, piramid dll)

16. Jelaskan maksud bntuk ilusi & bntuk konkrit
- bntuk ilusi / maya: dpt dilihat di satah gambar (2 dimensi)
- cth – bntuk gambar, catan, cetakan, foto, ilustrasi, lukisan dll
- bntuk konkrit : bsifat 3 dimensi, maujud, b’isipadu / bjisim
- mpunyai ton, warna, jalinan & ruang

17. Berikan pbezaan antara bntuk dgn ruang
- bntuk : mpunyai isipadu (bntuk ilusi & bntuk konkrit)
- ruang : kaw antara / kaw sekeliling objek
- dihasilkn dgn mggunakan garisan, jalinan & warna

18. Senaraikan prinsip² rekaan & huraikan
- harmoni : situasi yg selesa, teraputik, nyaman & tenang.
- Konsep – kseragaman, imbangan, kesamaan & pnyerapan
- Penegasan : kmampuan sesuatu unsur utk mnarik phatian si pmerhati
- Imbangan : agihan ruang dr segi kedudukannya ( dikaitkn dgn jarak, saiz, bntuk, jalinan, rupa & warna)
- Kontra : pcanggahan /plawanan dgn ciri² yg diutarakan dlm karya
- (disengajakn utuk dpt reaksi sipmerhati)
- Pgerakan : mjadikan ia spt bgerak (dihasilkan mlalui rupa, jalinan, ruang & warna)
- Kesatuan : gabunag unsur seni yg mnimbulkn satu tema / keseragaman pdpt
- Kplbagaian : kombinasi plbagai gagasan, nilai & psembahan yg mbntuk satu gubahan

19. Apakah itu imbangan simetri? (U1:1)
- pbahagian ruang yg seimbang kiri & kanan / atas bawah

20. Bincangkan fungsi kesatuan dlm seni visual dpt mhasilkn karya yg mnarik
- Kesatuan : gabunag unsur seni yg mnimbulkn satu tema / keseragaman pdpt
- Pnyerapan unsur seni yg seimbang, harmoni & saksama akan mwujudkn kesatuan

21. Nyatakn pbezaan antara garisan grid & garisan struktur
- garisan grid : garisan² silang di atas kertas (petak² tbntuk & motif corak dilukis pd setiap petak)
- garisan struktur : garisan yg tbntuk mngikut sifat objek yg dilukis
23. B/manakah pnyerapan unsur seni visual di sek rend dpt mcapai sasarannya?
- tujuan pngajaran seni visual djlnkan: t/jawab mnyerap unsur seni secara mnyeluruh (lanskap, mural, arca, taman pmainan, simbol² & grafik yg mnarik)
- mmilih method / kaedah yg tepat : guru yg layak & relevan shj dibenar utk mngajar
- guna bahan seni lukis dgn sebaik²nya : guru mngawal, mngawas & mnyelia p’alatan seni dgn baik & s/matik
- adakn evaluasi / pnilaian mngenai agenda mmertabatkn seni di sek: (beri hadiah / ganjaran kpd ind / kelas yg mbuat pnampilan yg baik / cmerlang)

24. Pndktn dikdatik yg dilaksanakn mggunakan bberapa pndktn. Senaraikan.
- peljaran seni harus mpunyai nilai kmasyrakatan (ada hubungan dgn khidupan sehari²
- pljaran seni diberikn dgn jelas (murid dpt mnyelesaikn masalah yg dihadapi)
- hubungan baik antara guru & murid
- beri ksempatan murid² mcuba, mnyelidik, mnyelesaikan masalah & bdikari
- pnyajian bahan secara b’urutan ( ksukaran harus di atur btingkat / mngikut sekuen
- guru mngadakn evluasi pngjaran utk mdpt gambaran yg telah dicapai

25. B/manakh pnyerapan seni visual dpt dicapai mngikut Peter Mortimore?
- peranan GB sbg pmimpin utama sek
- pkongsian wawasan & tujuan
- pngjaran yg bmtlmat & btujuan
- jangkaan kjayaan yg tinggi
- beri galakan yg bterusan dlm pmbljaran
- pmantauan kmajuan & mnilai prestasi plajar
- hak plajar diplihara & dihormati
- hubungkait rumah & sek yg pnting
- organisasi yg baik & bkesan

26. Sekiranya masalah dlm pnyerapan seni visual masih blaku, apakah formula pnyelesaian oleh Dr Wan Zahid (1993)?
- pmbetulan : mbetulkn konsep & fakta yg mnyeleweng
- orentasi : pandangan, visi & tafsiran yg tepat mngenai m/pel
- pnyelarasan : mnyelaras disiplin² yg mgganggu & mggagalkn
- ksepaduan : mnyatupadukn seluruh ilmu dlm satu acuan ( yg bteraskan tauhid)

TOPIK 5
1. Apakah definisi bagi muzik?
- satu cabang seni & sains yg mggabungkn bunyi² vokal / instrumental (tmasuk bunyi s/jadi)
- bunyi yg dianggap mmuaskan mngikut estetika, corak pmikiran, & emosi manusia (juga mcerminkan budaya ttentu)

2. Apakah maksud ‘muses’ (pkataan Yunani)?
- semua bntuk seni halus tmasuk muzik.

3. Apakah maksud handasah alsawt dalam bahasa Arab
- kjuteraan bunyi secara artistik

4. Apakah mtlmt pend muzik?
- mpkembangkan potensi & kualiti diri ind.(dr segi nilai estetika mz & etika mlalui pngalaman
- mningkatkn ksejahteraan hidup dlm konteks budaya & aspirasi negara

5. Senaraikn obj pend muzik / Apakah faedah muzik kpd pelajar?
- mnikmati plbagai pngalaman mz
- mpkmbangkan nilai estetika, kreatvt, & ekspresi diri
- mrasai & mngenal konsep mz
- mningkatkn kem mdengar mz scara aktif
- mngenal & mmahami sistem notasi mz yg asas
- mpkmbangkn kem asas dlm nyanyian, mz dgn gerakan & pmainan alat
- mmupuk smangat b’usaha, dsplin diri & yakin diri
- m’amalkn smangat tleransi & bk/sama
- mngenal &mhargai plbgai jenis mz t/air, tradisional & semasa yg sesuai
- mngenal bbrapa mz yg sesuai dr negara lain
- mjadi pgguna mz yg bpngetahuan & bdiskriminasi

6. Nyatakn prinsip P&P muzik mngikut ‘Principles of the Pestalozzian System of music’
- mngajar bunyi²an dahulu (mnyanyi dahulu sblum mpelajari notasi mz)
- galakan kpd pelajar spy mmerhati, mdengar, mniru serta mbezakn bunyi² (dgn pngalaman mereka). Pmbljaran secara aktif (bukan pasif)
- mngajar satu unsur mz shj. Pd satu ketika. (mngikut urutan)
- prinsip & teori hanya diberi slepas amalan praktik djlnkan
- beri pluang yg mcukupi utk mkaji mz & mbuat latihan
- nama² not utk nyanyian harus dselaraskn (solfa tak digalakkn)

7. Sebutkan nama² yg popular dlm pndktan P&P mz
- Emile Jacques Dalcroze
- Carl Orff
- Shinuchi Suzuki
- Zoltan Kodaly
- Edwin Gordon

8. Nyatakan b/mana setiap drpd mereka (no 7) mggunakan pndktan dlm P&P mz
- Dalcroze : mggunakn gerak geri tubuh utk mnanam kfahman & mnimbulkan kepekaan / snsivt thdp aspek mz (pnktan b’irama & tarian)
- Carl Orff : pnekanan kpd b’anika pngalaman muzikal. (kgunaan alat mz yg direka / dipilih)
- Shinuchi Suzuki : mmerlukan alat khas (violin kecil)
- Plibatan i/bapa dlm P&P mz secara ind
- Dimulakn dgn bmain secara mhafal sblum pmbljran notasi formal
- Pnting mdengar mz secara b’ulang² / latih tubi
- Kodaly : prgram mz diatur bpringkat / sequential
- Pnekanan kpd mnulis & mbaca notasi dr awal lg
- Mggunakan isyarat tangan , latihn solfa tangga nada pantatonik & nyanyian lagu rakyat secara capella (tanpa mz)
- Gordon : m’utamakn prinsip sound before symbol ( k’utamaan bmain mz tanpa notasi)

9. Apakah komponen mngikut pndktan Orff?
- Imitasi (mngajuk balik) :
- Pkmbangan kem asas dgn mggunakan ptuturan b’rama dgn irama badan. (tepuk tangan, petik jari, tampar paha,& hentak kaki)
- Rekoder alat melodi yg utama
- Eksplorasi (fasa cari sdiri) :
- Pljar mbuat eksperimn dgn bunyi² muzikal & mbuat gerakan dgn usaha sdiri
- Improvisasi (mpkmbangkn / mcipta sdiri) :
- Digalak mbuat improvisasi sdiri / kump dgn semua alat Orff
- Mula, skel pantatonik disyorkan (mpunyai lima ton)
- Creation (mcipta) :
- Plajar akan mlakukn ciptaan
- Cerita plajar & puisi digunakan sbg bahan muzikal utk mcipta mz (dgn mggunakn ptuturan b’irama, gerakan, nyanyian & alat² Orff)
- Literasi
- Blajar menulis & mbaca notasi muzik

10. Apakah konsep muzik?
- bunyian yg disusun secara s/matik & mpunyai kualiti tsdiri
- mrangkumi irama, melodi, harmoni, warna ton, tekstur, bntuk & ekspresi (unsur muzik)

11. Perincikan setiap unsur² muzik
- melodi : mngandungi pic rendah, sderhana & tinggi
- harmoni : gabungan 2 atau lebih not, dibunyikn serentak. (mbntuk kod)
- Kod utk mngiringi melodi.
- Irama : Gabungan plbgai jenis nilai not yg bbeza , mhasilkn irama bbeza.
- Ekspresi : ciri muzikal yg mpengaruhi sesuatu psembahan vokal / intrumental
- Bentuk : susunan striktur tsdiri dlm karya muzik
- Warna ton : sifat & kualiti bunyi yg tsdiri
- Jalinan : cara pemuzik m’adunkan bunyi muzik agar jd lebih mnarik

12. Nyatakan kandungan bagi melodi
- pic : sesuatu bunyi tinggi / rendah
- jeda : jarak pic antara 2 not
- Skel : susunan 8 not dlm satu tanda nada (mula & akhir not yg sama)
- Solfa : nyanyian pic gunakn sebutan not C

13. nyatakan gabungan not dalam harmoni yg mbntuk kod
- triad : gabungan 3 not ( not asas, not ktiga & not klima)
- arpreggio : not dimainkan satu psatu (mnaik / mnurun)
- pgerakan kod : satu kod bgerak kesatu kod ( pgerakan kod I –IV – V. Dinamakan kod primer)

14. Jelaskan ciri-ciri yg tdpt dlm Irama
- detik : bit yg konsisten (denyutan jantung)
- meter : masa mz dikawal oleh meter yg ditulis
- corak irama : gabungan nilai not bbeza (dpt irama yg bbeza)
- rentak : corak irama ttentu yg diulang utk mngiringi nyanyian
- tempo : klajuan sesuatu muzik / lagu

15. Sebutkn setiap ciri dlm ekspresi
- Dinamiks : simbol² yg bkaitan dgn bunyi kuat / lembut dlm mz
- Istilah : tempo, alla marcia (berentak mac), andante (sderhana cepat), allegro (rancak & cepat), coda (tmbahan dlm ciptaan), da copa (dr pmulaan), dal segno (dari tanda segno), fine (tamat), moderato (sederhana) , segno (tanda)
- tanda² isyarat :simbol dlm notasi muzik

16. Senaraikn cth yg mnunjukkan warna ton yg bbeza
- suara lelaki dgn perempuan
- suara mjerit dgn bbisik
- tepuk tangan dgn petik jari
- kicauan burung dgn salakan anjing

17. Jelaskan tiap psatu bntuk jalinan dlm mz
- monofoni : hanya melodi shj, tanpa ada alat iringan (satu alat shj)
- homofoni : melodi diiringi dgn alat mz yg bharmoni (mpunyai kod spt gitar, piano, organ )
- polifoni : satu / 2 melodi dibunyikn bterusn dgn mggunakan alat ringan

18. Apakh faedahnya aktvt nyanyian & bmain alat mz kpd plajar?
- mbolehkn plajar m’alami
- mnikmati & mnilai psembahan
- m’amalkn nilai² murni

19. Huraikan komponen dlm Pend muzik
- kem muzikal nyanyian :
- mngetahui & mbina teknik mnyanyi b’asaskn elemen² (postur, pnafasan, sebutan, artikulasi, ekspresi, phasilan ton & mfrasa)
- mbina kem mnyanyi (kem ind & kem ensemble /bramai²)
- kem muzikal muzik dgn gerakan :
- bgembira bgerak dgn mz
- mlibatkn diri secara aktif
- mdengar secara aktif & selektif
- mlahirkn ekspresi mlalui gerakan
- mmahami konsep mz mlalui gerakan
- mngenali aspek budaya yg bkaitan dgn gerakan & mz
- mneroka & m’interpretasi mz mlalui gerakan
- mmupukm nilai yakin diri, disiplin diri & daya estetika mz
- kem muzikal bmain alat muzik :
- bgembira bmain alat mz
- mlibatkn diri secara aktif
- mdengar secara aktif & selektif
- bmain alat mz secara muzikal & tkawal
- mmahami & m’aplikasi konsep mz mlalui pmainan alat
- mngenali alat muzik tradisional
- mbuat improvisasi secara mneroka konsep mz mlalui aktvt alat pmaianan
- mmupukm nilai yakin diri, disiplin diri & daya estetika mz

20. B/manakah pnyampaian konsep muzik dlm akvt muzikal nyanyian disampaikn?
- mari bnyanyi : mnyanyi lagu² yg digemari (lagu b’aksi)
- mnyanyi secara spontan & hafalan
- mnyanyi dgn guna skor muzik
- mnyanyi secara muzikal : mnyanyi lagu dlm bbgai meter (tekanan & latihan sebutan b’irama)
- mnyanyi plbagai lagu dgn tumpuan kpd pic, tempo, corak, irama, melodi dan ekspresi mngikut mud & dinamiks.
- Teknik & cara mnyanyi : buat latihan vokal (skel & warna ton)
- Buat latihan nyanyi (pnafasan, pngeluaran suara, artikulasi, sebutan & postur)
- Mneroka dgn mngenal mz nyanyian : mdengar & mnyanyi bbrapa jenis jalinan suara (monofoni & polifoni)
- Buat plbagai improvisasi dgn mngolah konsep mz (pic, irama & lirik)
- Mdengar & mnilai plbagai lagu dr aspek lirik, melodi, cara mnyanyi & cara psembahan.

21. B/manakah pnyampaian konsep muzik dlm akvt muzikal mz & gerakan
disampaikn?(Senaraikn 5 kgiatan pgerakan dgn mz dr mudah ke kompleks)
- gerakan mengikut lirik
- gerakan mngikut konsep mz
- interpretasi mz dgn gerakan
- gerakan bebas dgn mz
- gerakan yg mnunjukkn cerita / tema dgn mz

21. Apakh unsur² pgerakan bg interpretasi idea, prasaan serta tanggapan deria yg simbolik? Huraikan.
- imbangan berat badan :
- ada kaitan dgn tenaga bila bgerak, tegang dlm oto & pegangan.
- Bahagian bawah mcerminkn kekuatan,
- bhgaian atas mcerminkn keringanan
- Ruang :
- Ada ruang di skliling angt badan
- Boleh bgerak ke merata arah & aras ttentu
- Masa :
- Pgerakan cepat sedikit masa
- Pgerakan lambat mggunakan banyak masa
- Had kderasan boleh dibntuk mjadi rentak
- Aliran :
- Pgerakan boleh dikawal / bebas
- Pgerakan boleh kawal (boleh dibhentikn dgn mudah pd bila² masa
- Pgerakan bebas ( susah hendak dibhentikan)

22. Senaraikn cara pergerakan dlm unsur ruang
- dr jauh mnuju ke pusat
- dlm ruang yg ada mngelilingi badan, bgerak mngikut aras
- dgn kaki, tangan , dekat / jauh dr badan

23. B/manakah pnyampaian konsep muzik dlm akvt muzikal pmainan alat disampaikn?
- mlatih koordinasi mata, pdengaran & psikomotor
- mggalak murid mneroka & m’eksperimen plbgai alat mz tmasuk pggunaan angt tubuh badan
- latihan asas pdengaran secara selektif, teknik pmainan alat
- kgiatan bkerjasama blaku dlm kegiatan pmainan alat

U1:1. Anda akan mngajar konsep tempo cepat & lambat dlm bidang pmainan
alat mz kpd plajar thn 2.
Nyatakn langkah² yg akan anda ambil dlm pnyampaian konsep tsebut.
-
U2:1. Mz dgn pgerakan mrupakan satu cabang pend mz yg sangat diminati
oleh stiap plajar
a. nyatakn 2 unsur² pgerakan yg diberi keutamaan dlm P & P mz dgn
pgerakan.
- imbangan berat badan
- ruang
- masa
- aliran (daya)

b. bincangkn 3 jenis kgiatan mz dgn pgerakan utk plajar sek rend
- gerakan mengikut lirik
- gerakan mngikut konsep mz
- interpretasi mz dgn gerakan
- gerakan bebas dgn mz
- gerakan yg mnunjukkn cerita / tema dgn mz
TOPIK 6
1. Apakah pbezaan pgerakan dgn pend pgerakan?
- pergerakan : proses mmandu pelajar utk mp’olehi kcekapan pgerakan
- teknik pnyelesaian masalah & improvisasi dgn kbebasan ekspresi
- pend pgerakan : blajar utk bgerak & bgerak utk blajar

2. tdpt bberapa aspek dlm progrm pgerakan / aktvt b;iramayg dirangka seimbang bg KBSR & KBSM. Huraikan.
- ritma asal
- ritma kreatif
- lagu pgerakan
- permainan
- kem gimnastik

3. Senaraikn cth²ogerakan l/motor & bukan l/motor
Bukan lokomotor Lokomotor
Mbongkok Bjalan
Mregang Blari
Mmulas Mloncat
Bpusing Mlompat
Mgangkat badan Lari skip
Merebah Galop
Mhayun meluncur


4. Apakah Kem psepsi motor? Huraikn.
- mngimbang : (bdiri sbelah kaki, ktinting & bjalan atas palang)
- ksedaran badan : psepsi tntang diri sdiri
- (saiz, pngetahuan bahagian² tubuh badan & b’upaya mbongkok, mlurus, mmusing, mngilas & mggerakkan badan)
- Ksedaran ruang : mnerokai psekitaran ruang di semua arah
- Ksedaran hala datar : ksedran wujudnya arah kanak & kiri di sisi
- Ksedaran arah : mnyedari arah kiri, kanan, atas, bawah, hdpan & blakang dlm ruang psekitran
- Koordinasi tngn mata / kaki mata : pgerakan hanya akan tcapai jika adanya koordinasi

5. senaraikn kem² m/pulatif yg mjadi asas pbinaan kem seseorg
- mbaling
- mnyambut
- mmukul
- mnendang / mnyepak
- mggelecek
- (juga mngembangkn koordinasi)

6. Apakah kem² phubungkaitan yg tdpt dlm pend pgerakan?
- h/kait motor plihatan
- pmindahan motor plihatan
- h/kait motor pdengaran
- pnukaran motor pgerakan
- h/kait motor kinestetik
- h/kait motor taktile

7. Gimnastik Pend tbahagi 2, huraikan
- Pngalaman lantai : lakuan mgguling, imbangan bntuk bukan simetri, imbangan tbalik.
- Pmindahan berat badan ke tangan, mneroka imbangan badan
- Pngalaman p’alatan : palang imbangan, palang selari, peti pelana & gelang

8. Senaraikan jenis yg tdpt dlm gimnastik irama (GI)
- GI bola
- GI belantan
- GI gelung
- GI reben
- GI tali

9. Tdpt 2 jenis gimnastik artistik, huraikan
- gulingan : mmindah beban berat badan ke anggt lain
- mggabungkan lakuan mgguling
- mpraktikkn plbagai lakuan mgguling
- imbangan : p’agihan berat yg sama rata dikedua²belah
- mlakukan imbangan dlm plbagai kdudukan

10. Mngikut Torrance (1969), apakah ciri yg ada pd plajar yg kreatif?
- mampu bg phatian yg lama
- k’upayaan utk mnyusun
- mlihat dr psepektif bbeza
- mneroka sebelum pmbljaran formal
- mlihat dgn lebih dekat
- guna fantasi & imaginasi utk selesai masalah
- bcerita & mnyanyi
- mgguna silence & hesitation

11. Lowenfield mcadangkn 4 prgkat dlm pkmbangan kreativiti. Huraikan
- scribbling : mneroka a/skitar dgn lakaran² secara rawak (Imneroka warna, ruang, bahan 3D)
- pra-skema : plajar mggambarkn pngalaman mereka
- skema : mneroka cara baru.
- Cari pola utk mnerangkan hubungannya dgn a/skitar
- Mula mggunakan simbol
- Realisme visual : mnyedari peranan kump sosial
- Minat utk bkerja & boleh mngawal perasaan

12. Senaraikn obj pgerakankreatif
- pgerakan bebas utk mggerakakn anggt badan
- pngalaman utk mluahkn prasaan, masa, beban & ruang serta idea
- mningkatkn thp kesediaan
- mptingkatkn thp interpretasi ritma & koordinasi anggt badan

13. senaraikn komponen² asas pgerakan serta huraikan
- imbangan badan : tenaga yg diguna utk bgerak
- bahagian bawah mcermin kkuatan
- bahagian atas mcermin keringanan
- masa : pgerakan cepat sikit guna masa
- pgerakan lmbat banyak guna masa
- kderasan tidak semestinya bterusan
- had laju / kderasan boleh dijadikan rentak, beat
- ruang : lingkungan pgerakan
- aras (tinggi, sederhana, & rendah)
- arah (depan, blakang, sisi, atas, bawah)
- aliran (secara bebas / tkawal)

U1:1. Pdedahan kpd plbagai aktvt psepsi motor adalh pnting utk pbinaan pgerakan
Bkoordinasi
a. nyatakn kem² psepsi motor yg perlu dikmbangkn oleh plajar utk pbinaan koordinasi motor
b. huraikn 3 kem psepsi motor yg anda ketahui

U2:1. Tdpt plbagai jenis pend pgerakan, antaranya ialah pend gimnastik.
a. senaraikan jenis-jenis pend gimnastik
- gimnastik pend, irama & artistik
b. senaraikan jenis² gimnastik b’irama
- bola
- reben
- gelung
- tali
- belantan
c. b/manakah utk nak mjayakn sesi gimnastik b’irama
- gunakan iringan mz
- guna plbagai ragam irama
- jarakkan kanak-kanak
- penakanan pggunaan anggt tangan & lutut srentak masa tangkap objek
- latih semua kem kedua² bahagiantubuh
- biar plajar mcipta lkem & rutin mereka

TOPIK 7
1. Apakah makna bagi pnerokaan?
- mnyelidik, utk mngetahui sesuatu yg belum dketahui (cara mjelajah)
- mggunakan plbagai kaedah & bahan

2. Senarai plbagai cara utk mneroka
- inkuiri
- mcari pngetahuan
- mbuat eksperimen
- mcari
- mcipta
- ingin tahu
- manipulasi
- mkaji

3. Apakah pkara² yg mlibatkan pnerokaan?
- pnerokaan alat & bahan
- pnerokaan cara pngolahan & manipulasi
- mneroka idea & isi kandungan

4. Apakah strategi yg digunakan oleh seseorg utk mperolehi pngalaman?
- psepsi
- mbina konsep
- pmahaman
- kemahiran
- proses
- hasil
- pngetahuan
- pnemuan

5. Pelajar boleh diklasifikasikan kpd 4 thp generik kcekapan kemahiran. Huraikn setiap thp tsebut.
- thp prakawalan : mhadapi masalah mngulangi sesuatu yg bkesan bturut-turut
- plakuan yg kterlaluan & tidak cekap mpraktikkan kem
- pgerakan nampak janggal ( btentangan dgn kaedah sebenar)
- kjayaan kerana nasib (bukan kerana ksungguhan)
- semasa mgguna p’alatan, plakuan seolah² dikuasai p’alatan
- tahap kawalan : pgerakan lebih tertib, tkawal (ikut khendak)
- lebih tekal & pola pngulangan lebih serupa
- mpraktikkan kem dgn betul
- gabungan bberapa pgerakan kurang bjaya
- tumpuan phatian yg lebih kpd apa yg sedang dilakukan
- thp pggunaan : lakuan² pgerakan dpt dilakukn dgn jaya
- mampu mlaksanakan kem dgn betul
- boleh mpraktikkan secara tekal
- mpraktikkan dgn baik gabungan bberapa kem
- thp kecekapan : kem dipraktik secara automatik (pola plakuan hampir sama)
- mberi tumpuan ciri² diluar jangkaan
- pgerakan mudah & bsahaja (seolah² tanpa b’usaha)
- m’ubahsuai plakuan sesuai dgn situasi (trancang / tidak)

6. Apakah bntuk² ekspresi yg dilahirkn oleh manusia?
- perasaan : hasil luahan dr hati (sedih, riang, d/cita, dsbgainya)
- lisan :
- reaksi : tindakan yg dibuat hendaklah tepat
- emosi : sesuatu yg penting dlm luahan ekspresi diri
- buka lisan :
- idea :
- mggambar:
- mhasilkan :

7. Apakah ciri² kem bfikir utk mlahirkan idea yg bernas?
- mbanding & mbeza
- mrumus, buat inferens & mramal
- mcetus / mjana idea dlm pbincangan
- mnentukan sumber (dipercayaai / tidak)
- mngusul & mmriksa andaian
- mnimbang & mbuat kputusan
- mcipta m/fora atau analogi
- m’analisis & mnilai
- mnyelesaikam masalah

8. Apakah pngaruh psonaliti thdp pbelajaran spy plajar lebih b’ekspresi?
- rangsangan psekitaran ( cahaya, lampu, bunyi, suhu, susun atur bilik)
- rangsangan emosi (m/vasi, k’azaman, t/jawab & struktur)
- rangsangan sosiologi (diri sdiri, pasngan, r/sebaya, klompok)
- rangsangan fisiologi (auditori, visual, kinestetik, makanan, waktu blajar, pgerakan)
- rangsangan psikologi (analitik / global, otak kiri / kanan, impulsif / reflektif)

U1:1. Apakah yg dimaksudkn dgn ekspresi?
- cara seseorg mluahkan pandangan mlalui pkataan, bunyi, pgerakan & visual mereka.
- Media ekspresi dlm bntuk catan, tubuh badan, suara / bunyi (jika digabungkan secara harmoni akan jadi estetik)
-
U1:2. B/manakah ekspresi dpt mningkatkn thp plibatan pmbljaran plajar?

U2:1. B/manakah cara utk mperolehi pngalaman?
- psepsi
- mbina konsep
- pmahaman
- kemahiran
- proses
- hasil
- pngetahuan
- pnemuan

U2:2. Jelaskan cara² utk mp’oleh pngalaman dgn mngemukakan cth² yg difikirkn relevan dgn P & P

TOPIK 8
1. Senaraikn kriteria² asas dlm phubungkiatan
- smnagat saling bgantung : murid perlu mpcayai antara satu sama lain. (saling bgantung utk cmerlang dlm kump)
- kem sosial pnting utk komunikasi : tanpa mngira agama, bangsa, jantina, & budaya. (bkongsi kem kpimpinan, mbina kpcayaan & mnurus konflik)
- ksedaran akauntabiliti ind : sedar t/jawab thdp prestasi semua anggt
- penilaian kump : djlnkan semasa kesemasa (mmastikan klancaran aktvt)
- pkara kecil & tpencil : pnting digabungkan dlm P & P
- suasana dinamik & interaktif : mwujudkannya dlm P & P
- pnyerapan : pngetahuan, kem & aktvt yg tidak dpt wujud sbg satu m/pelajaran

2. Nyatakan tujuan phubungkaitan dlm P & P
- phubungkaitan mrupakan satu jaringan yg saling bkait antara satu sama lain :(mningkatkn thp kfahaman sesuatu m/pel dr segi kem pd setiap pelajaran)
- mmudahkan plajar mngingat : (konsep yg tdpt dlm kem bfikir boleh diaplikasikn (spt pggunaan pngurusan grafik)
- mlatih minda pelajar kreatif & kreatif : (mlalui phubungkaitan minda pelajar akan btindak aktif & lebih kreatif)
- pmblajaran lebih bkesan :

3. Nyatakan aspek² pmblajaran bkesan mlalui phubungkaitan
- pngajaran trancang : pnetapan obj, isi pel, strategi, kaedah yg jelas serta pggunaan bahan yg relevan
- kplbagaian kaedah : mngikut kesesuaian ind spt thp mental, fizikal, emosi dsbgnya.
- Aktvt P & P bpusatkan murid
- Bsifat kontekstual : aktvt & isi yg boleh dihubungkaitkan dgn khidupan seharian
- Pnerapan nilai : secara mrentas kurikulum dlm aktvt pmbljaran

4. Nyatakan jenis phubungkaitan SDP dgn m/pelajaran lain.
- phubungkaiatan pngetahuan dlm plbagai m/pel :
- phubungkaitan kem dlm plbagai m/pelajaran
- phubungkaitan hasil pmbljaran

5. Nyatakan jenis m/vasi dan huraikan
- m/vasi ekstrinsik : pggunaan insentif yg dirangsang dr luar
- m/vasi intrinsik : dorongan dr dlm diri ind (tidak dpngaruhi insentif luar)

6. Apakah aspek² dlm m/vasi?
- m/vasi & hubungan dgn minat
- m/vasi & hubungan dgn kputusan
- m/vasi & hubungan dgn ptandingan

7. Apakah makna fasilitasi?
- plajar mlibatkan diri spenuhnya dgn aktvt di sek tanpa sebarang pngecualian
- boleh mptingkatkn konsep kdiri (spt mbuat pnilaian, pandangan, tanggapan & kpcayaan)

8. Apakah teknik yg digunakan utk pngukuhan pelajar pd setiap m/pelajaran?
- bahan pmbljaran yg mnarik minat plajar (mesra pgguna & mcukupi)
- mplbagaikn pndkatan & strategi pngjaran
- pggunaan media ( cetak & elektronik)

9. Apakah definisi metakognisi?
- aktvt mental utk mmantau, mngawal & mrancang pnyelesaian masalah, kefahaman juga ingatan
- strategi kognitif utk mcari & mgumpul mklumat dan mggunakan mklumat
- bfikir cara bfikir

10. Nyatakan jenis² pngetahuan dlm metakognisi
- pngetahuan personal : kkuatan & klemahan diri
- pngetahuan tugas : variasi cara tsendiri dlm mlaksnakan tugas
- pngetahuan strategi : mngetahui strategi yg bkesan dlm mnyelesaikn maslah

11. Tdpt 6 prngkat dlm refleksi. Huraikan
- kefahaman : cetusan asas utk mngenalpasti & mjelaskn isu
- tranformasi : mrancang tindakan sterusnya (ambilkira semua faktor)
- plaksanaan : mlaksanakan apa yg dirancang, mnguji / mkaji
- pnilaian : mnilai sgala tindakan yg diambil
- refleksi : mngingat & mrenung kmbali segala yg dialami, m’analisa & mnilai kesan
- kfahaman baru : p’ubahsuaian, pningkatan / tindakan susulan

12. Apakah pndkatan yg digunakan oleh kementerian dlm mlaksnakan pmblajaran bestari?
- sekolah bestari : utk mjadi m’sia pusat kcmerlangan pend btaraf dunia
- pggunaan komputer : digunakan mluas dlm pmblajaran, ptadbiran & pnilaian
- pranan guru : sbg pmudah cara, f/tator, model sesuatu P & P, juga mahir mggunakan komputer & m/media
- pranan ptadbir : mnyediakn makmal t/nologi mklumat (utk guru & murid mcari bahan)
- mnyedia makmal komputer (m’akses mlalui internet, buat emel dsbnya)
- bilik guru dilengkapi dgn prasarana pngurusan mklumat & sumber, emel & database.
- Pej ptadbiran dlengkapi dgn database (utk pngurusan guru, plajar & inventori sumber serta pngedaran mklumat & notis)
- Mmudahkn pihak sek b’interaksi dgn PPN, JPN & kementerian

13. Apakah tindakan yg perlu diambil oleh guru utk mrealisasikan pmblajaran bestari?
- peka thdp psekitaran sekolah
- mningkatkan pngetahuan kerja / tugas (hadir kursus, mlanjutkan plajaran)
- mningkatkn hubungan interpsonal :
- mbuat refleksi mlalui pnyelidikan tindakan :
- mrebut pluang pend tbuka

14. Senaraikan ciri² guru yg positif
- mpunyai sifat (+) & mpunyai pandangan
- bpribadi baik (tidak ego, sombong & mnunjuk²)
- mpunyai kfahaman tntang ptumbuhan & pkmbangan pelajar
- fizikal, mental & rohani yg sempurna
- sabar, pramah, tidak bputus asa, pandai mnarik minat plajar
- sensitif thdp sikap & t/tanduk org lain
- kyakinan diri thdp tugas
- peka thdp psekitaran
- btolak ansur & bt/rasa
- mnyimpan rahsia org lain

U1:1. Apakah itu refleksi?
- proses mngingat & mrenung kmbali aktvt peng yg djlnkan
- m’analisa & mnilai kesan
- mperbaiki & mrancang serta p’ubahsuaian dlm pngjaran yg bbaru

U1:2. Huraikan dgn nyata enam pringkat refleksi di dlm P & P plajar
- kefahaman : cetusan asas utk mngenalpasti & mjelaskn isu
- tranformasi : mrancang tindakan sterusnya (ambilkira semua faktor)
- plaksanaan : mlaksanakan apa yg dirancang, mnguji / mkaji
- pnilaian : mnilai sgala tindakan yg diambil
- refleksi : mngingat & mrenung kmbali segala yg dialami, m’analisa & mnilai kesan
- kfahaman baru : p’ubahsuaian, pningkatan / tindakan susulan

U2:1. Apakah phubungkiatan?
-

U2:2. Nyatakan faedah phubungkaitan dgn plbagai m/pelajaran
- phubungkaitan mrupakan satu jaringan yg saling bkait antara satu sama lain :(mningkatkn thp kfahaman sesuatu m/pel dr segi kem pd setiap pelajaran)
- mmudahkan plajar mngingat : (konsep yg tdpt dlm kem bfikir boleh diaplikasikn (spt pggunaan pngurusan grafik)
- mlatih minda pelajar kreatif & kreatif : (mlalui phubungkaitan minda pelajar akan btindak aktif & lebih kreatif)
- pmblajaran lebih bkesan :

U2:3. Jelaskan peranan guru utk mptingkatkan phubungkaitan
-

TOPIK 9
1. B/manakah pmilihan tema yg perlu dilaksanakan dlm P & P?
- b’asaskan konsep
- b’asaskan kemahiran
- b’asaskan kandungan & kem
- bfokus kpd isu
- bfokus kpd projek
- b’orientasikn kajian kes


2. Tdpt plbagai aspek yg pnting semasa pmilihan tema. Nyatakn 3 drpd aspek
pmilihan tsebut dgn mberi huraian & cth yg sesuai ( tpk 9 ms 148)
- boleh mrentas semua m/pelajaran : boleh digunakan dlm semua m/pelajaran
- bsesuaian & bkaitan dgn pngalaman & khidupan pelajar : akan mmudahkan guru mbuat interaksi & aktvt
- bsesuaian dgn situasi, masa / peristiwa : mmudahkan murid mbuat pkaitan dgn apan yg dipelajari
- kmudahan utk mdptkan bahan & sumber yg akan digunakan dlm P & P : spya guru dpt mnunjukkan cth²
- guru bminat thdp tema yg dipilih : dpt mm/vasikan & mptingkatkn plibatan plajar dlm akyvt vyg djlnkn
- pmringkatan tema dr mudah ke lebih mcabar : pastikan tema dipilih mpunyai aktvt² P & P mudah ke lebih mcabar.

3. Berikan klebihan, kkuatan & isu/cabaran dlm mlaksanakan pndktan btema
- klebihan :
- mwujudkn suasana mnyeronokkn & kondusif dlm P &P
- mnyemai daya imaginsi mlalui pnerokaan
- dpt mluahkn prasaan mlalui aktvt blandaskn pngetahuan & pngalaman
- dpt mhadapi cabaran
- dpt mbuat pilihan yg sesuai & relevan dlm khidupan
- mpbaiki kem interpsonal & intrapsonal
- mnyemai nilai empati, harmoni & pmahaman sesama insan yg plbagai budaya
- mbangunkn pmbljaran myeluruh (mhubungkait pngetahuan & kem)
- kkuatan :
- bpluang mluahkn prasaan bdasarkn pngalaman verbal & bukan verbal (pgerakan, imej, visual, bunyi & mz)
- psembahan lebih mnarik (mlalui plbagai aktvt & kraetivt)
- lebih bkyakinan & pmbljaran lebih myeronokkan
- bpluang myemai & mngaitkan idea² & imaginasi baru
- dpt mnilai konsep mlalui aktvt yg djlnkn
- dpt mhubungkaitkn pngetahuan & kem
- isu/cabaran :
- kcekapan guru dlm plbagai bidang m/pelajaran
- mbntuk jaringan ahli dlm kump
- hasil pmbljaran yg plbgai dlm bidang m/pelajaran yg bbeza²
- sukar mnilai skop pmahaman yg luas
- ksukaran mbuat pnilaian (kbolehan yg bbeza)

4. B/manakah cara mpkenalkan pndktan btema?
- mlalui aktvt K-W-L (Know – Want – Learn)
- dptan seseorg yg akan bcakap tntang sesuatu tajuk
- mmulakan dgn mbacakn sebuah cerita kpd kelas
- tunjukkan gambar² / rakaman video tntang tajuk utk mmulakan
- mainkan rakaman / kaset
- dedahkn plajar dgn puisi
- dedahkan plajar dgn aktvt pmerhatian
- bawa bahan bantu mngajar

5. Apakah tujuan btema masy?
- P & P mz, seni visual & pgerakan (mngembangkan daya kognitif, efektif & psikomotor)
- Mbantu murid mmilih & mmindahkn idea, mngolah, sintesis & phargaan
- M’aplikasikn kem (mmilih & mmindahkln idea, mngolah, sintesis &phargaan) utk mngembangkn pngetahuan mz. Seni & pgerakan & phasilan karya kreatif
- Phasilan & t/balas mbuat karya mz, seni & pgerakan (tjalin antara psepsi analisis & kritikan)
- Mmahami pranan mz, seni visual & pgerakan dlm kjayaan insan
- Mhubungkaitkn SDP dgn nilai, kpcayaan & khendak manusia sjagat
- Mmahami kesenian setiap budaya (dipngaruhi idea² estetik & sosial, politik, ekonomi, dll)
- SDP mbantu mmainkan pranan dlm mnesuaikn diri secara bkesan

6. B/manakah utk mggabungkan tema masy dgn m/pelajaran lain?
- mhayati tema masy dgn bberapa cara utk mcapai tujuan utama
- pmbljaran secara bsepadu spy dpt mnguasai plbagai konsep & kem
- mggabungkn pmblajaran mrentasi disiplin & t/balas pngalaman mlalui SDP
- phubungkaitan k/kulum (aktvt yg tdpt dlm k/kulum lain yg blaku serentak)

7. Nyatakan & berikan cth bntuk² mesej komunikasi
- kmunikasi verbal : pnyampaian mesej dlm bntuk bahasa-pkataan, frasa & ayat²
- kmunikasi bukan verbal : plbagai elemen ruang, orientasi masa, bahasa isyarat, ekspresi muka, gerakan mata, sentuhan & variasi dlm kadar klajuan ptuturan

TOPIK 10
1. Nyatakan pbezaan pngertian integrasi dr sudut psikologi, sosiologi & pedagogi
- psikologi : ind / insan total & segala unsur pkmbangan (dr aspek jasmani, emosi, rohani, intelek & sosial) saling bgantung antara satu sama lain
- sosiologi :
- antara psonaliti dgn psonaliti
- k’inginan yg tjalin dlm phubungan antara ind dgn plbagai agensi masy
- pedagogi : kaedah mngajar yg mliputi plbagai isi peljaran & kem mlalui unit pmbljaran & bidang plajaran yg khusus
- mbantu dlm pndktan mnyelesaikn masalah sbg satu cara blajar

2. Senaraikan jenis²(konsep) integrasi & huraikan
- pgabungjalinan :
- m’integrasikn plbagai bidang kem dlm satu m/pelajaran atau bberapa m/plajaran
- pnyerapan :
- mnyatupadukan pngetahuan / unsur isi pngetahuan dr satu m/plajaran lainke dlm satu m/plajaran yg diajar
- pnerapan :
- mnerapkn nilai² dlm plaksanaan k/kulum
- (nilai murni, nilai kwganegaraan, nilai masy, nilai a/sekitar, nilai kmanusian, ktuhanan dsbnya)
- Pmulihan :
- Aktvt khusus utk mbantu plajar yg mngalami masalah pmblajaran ttentu ( 3M / pngetahuan)
- Pngayaan :
- Aktvt utk plajar yg pncapaian mlebihi sederhana / pintar cerdas

3. Senarai jenis² pggabungjalinan
- pggabungjalinan plbagai kem dlm satu m/plajaran
- pggabungjalinan kem drpd m/plajaran lain ke dlm m/plajaran
- pggabungjalinan kem secara mrentas k/kulum

4. Apakah ciri² pnyerapan?
- bberapa unsur ilmu pngetahuan drpd bbagai pelajaran
- diserapkn secara bsepadu dlm satu m/plajaran
- bilangan m/plajaran yg digunakan fleksibel
- organisasi unsur² isi kandungan bgantung kpd unsur² utama & sampingan
- pnyerapan serentak dgn pggabungjalinan

5. Nyatakan dua pndkatan yg digunakan dlm pnerapan
- pndktan implisit : mnerapkan nilai secara tidak langsung
- (guru bcakap benar, bpakaian kemas, mnepati masa, dsbnya)
- Pnktan eksplisit : trancang, bmtlamat, plaksaanaan & pnilaiannya jelas
- Mngajar sesuatu topik bkaitan dgn sesuatu nialai ( dlm moral)
- Program / aktvt khusus (kempen anti mrokok, kempen kbersihan, ptandingan kelas ceria dsbnya)
- Mngadakan p’aturan, arahan, pkliling dsbnya secara btulis

6. Dlm mrancang aktvt pmulihan, bberapa pkara perlu diambil kira. Nyatakan
- tumpuan kpd klemahan yg dikesan
- P&P diubahsuai & dplbagaikan ikut kperluan kognisi murid
- Pggunaan plbagai bahan bantu (cetak & elektronik) utk mbantu murid mmhamani & mnguasai hasil pmbljaran
- Slepas aktvt pmulihan, pascaujian djlnkan (secara pmerhatian, lisan / btulis)

7. Senaraikn bntuk pngayaan dlm P&P
- pngyaaan bbntuk pngkuhan :
- pngukuhan pngetahuan & kem yg dikuasai dlm unit pmbljaran yg sama (bukan yg baru)
- pngayaan bbntuk pkmbangan :
- mrupakan aktvt yg lebih kompleks, mcabar (pd thp kognisi tinggi)
- unit pmblajaran bkait rapat dgn yg diplajari
- pndktan integrasi :
- adaptasi dlm k/kulum yg ada (diintegrasikan dlm m/pelajaran yg sedia ada
- hubungan antara m/pelajaran & mggalakn rentasan disiplin
- mbina k/kulum baru (plajaran baru diwujudkan & di dlmnya mngandungi unsur yg hendak diintegrasikan)

8. Apakah klebihan integrasi?
- mpunyai kplbagaian & kseragaman aktvt dlm bntuk unit kerja (btambah pluang utk mceburi aktvt pmblajaran)
- mpunyai ruang utk mnampung kplbagaian aktvt SDP (mwujudkn pluang yg baik utk mlaksanakan aktvt seni, mz & pgerakan
- ruang utk mnampung skop ppaduan yg luas

9. Berikan kategori integrasi dari aspek sosiologi
- integrasi antara psonaliti
- integrasi antara ind dgn agensi masy
- integrasi di kalngan plbagai institusi masy (agen integrasi)

10. B/manakah integrasi dr aspek pedagogi dilaksnana?
- bkait dgn prosedur mngajar : mggabungkan bberapa bidang peljaran mlalui unit kerja (mbantu mngembangkn konsep & pmahaman thdp unit
- mlibatkankn phubungan antara dua / lebih bidang plajaran : mbuatkan isi / kandungan setiap bidang btambah mapan

11. Pngurusan yg cekap dlm sesuatu organisasi mpunyai tugas & t/jawab yg ttentu. Nyatakn 4 tugas & t/jawab tsebut . (tpk 10 ms 177)
a. pengelola ialah pngurus & pngarah dlm organisasi. (ada kuasa utk mngarah org dibawah t/jawabnya)
b. pngelola bt/jawab mggunakan sumber dgn efisien (utk nak capai mtlmt)
c. pngelola bt/jawab atas kjayaan / kgagalan org bawahan (mcermin prestasi pngelola)
d. pngelola mngimbangkn mtlmt & mnetapkn prioriti ( yg penting / dgn serta merta)
e. pngelola mwujudkan mtlmt, prancangan, dasar & m’implimentasikan strategi

12. nyatakn 2 tujuan prancangan P&P (tpk 10 ms 178)
- utk mlaksanakan proses P & P yg bjaya
- utk mlibatkn murid dlm P & P
- mnentukan kem / isi pelajaran
- mnentukan pndekatan, kaedah, strategi & teknik P & P
- pmilihan bahan sumber
- mngadakan penilaian dlm P & P

13. pnilaian pndktn integrasi dibahagikn kpd 2 kategori. Jelaskan (tpk 10 ms 180)
- pnilaian formatif : dijlnkn secara bterusan
- utk mbaiki klemahan & kkurangan yg dialami plajar
- mbantu guru mrancang pmbljaran sterusnya
- sebahagiandrpd proses P & P
- pnilaian sumatif : dijlnkan di akhir satu tempoh pmblajaran
- mlihat thp pncapaian murid secara kseluruhan
- utk tujuan pngaliran, p’anugerahan, psijilan dsbnya
- secara rasmi / formal
- direkod pncapaian

15. Pnilaian mberikan nilai yg mbezakan pcapaian seseorg plajar dgn plajar lain. Ia sering digunakan utk mbuat pmilihan bg tujuan pngaliran, p’anugerahan & sebagainya. Huraikn cth² pnilaian yg tdpt dlm P & P (tpk 10 ms 181)
- pnilaian serta-merta : bbentuk formatif
- dijlnkan semasa P &P ( pmerhatian, t/balas, kerja harian)
- mbantu guru utk merancang pmbljaran
- mberi pmulihan bg yg belum mnguasai & pngayaan yg bjaya
- pnilaian kmajuan : dijlnkn di akhir satu² unit, kem / tajuk yg diajar
- mngesan pnguasaan pelajar thdp kem, unit / tajuk yg diajar
- secara formal & trancang & biasanya secara btulis
- didokumentasikan pncapaian utk tujuan pnyimpanan rekod
- pnilaian pcapaian : slepas bberapa unit diajarkan
- markah ditukarkan kpd gred & utk dicatatkn
- pd hujung smester
- pnilaian kerja amali : (ciri² pnilaian amali)
- formatif & bterusan
- dikendali oleh guru
- mngesan pkmbangan pmblajaran
- b’asaskan kriteria
- fokus kpd pkmbangan ind
- mggalakn refleksi kdiri
- mbolehkan tindakan susulan
- plbagai kaedah

U1:1. Apakah itu integrasi?
- mlibatkn kaedah & teknik mngajar yg mliputi plbagai isi plajaran & kem mlalui unit pmbljaran & bidang pmblajaran yg khusus

U1:2. Nyatakn kbaikan integrasi dlm P & P dlm SDP
- mpunyai kplbagaian & kseragaman aktvt dlm bntuk unit kerja (btambah pluang utk mceburi aktvt pmblajaran)
- mpunyai ruang utk mnampung kplbagaian aktvt SDP (mwujudkn pluang yg baik utk mlaksanakan aktvt seni, mz & pgerakan
- ruang utk mnampung skop ppaduan yg luas

U1:3. Nyatakn dgn mggunakan idea grafik integrasi antara SDP satu m/pel di sek
-
SENI VISUAL


MUZIK UNSUR MATEMATIK PERGERAKANU2:1. Nyatakan fasa-fasa urutan sesuatu proses P & P
- fasa sebelum pngjaran
- fasa semasa pngjaran
- fasa selepas pngjaran


U2:2. Huraikan setiap fasa dgn bdasarkan kpd m/pel SDP
- fasa sebelum pngjaran:
- pnentuan kem / isi pel
- pnelitian kbolehan sedia ada plajar
- pnentuan pndktan, strategi, kaedah & teknik P & P
- pmilihan sumbere
- fasa semasa pngjaran:
- plaksanaan pndktan , strategi, kaedah & teknik
- pngurusan kelas
- pggunaan bahan bantu
- pnilaian
- fasa selepas pngjaran :
- pnilaian pcapaian
- p’analisaan maklum balas

U2:3. Nyatakan 4 bntuk pnilian proses P & P utk SDP
- pnilaian serta merta
- pnilaian kemajuan
- pnilaian pcapaian
- pnilaian amali

No comments:

Post a Comment