Sunday, November 7, 2010

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

1. Apakah prinsip² yg tkandung dlm Falsafah Pdidikan kbangsaan?
- btanggungjawab pd diri, keluarga & org lain
- bpegang teguh pd ajaran agama
- prihatin kpd alam sekitar
- mngekalkan keamanan & kharmonian hidup
- bsemangat patriotik
- mhormati hak asasi manusia
- mngamalkan prinsip demokrasi dlm khidupan

2. apakah nilai² yg bkaitan dgn pkmbangan diri?
- kpercayaan kpd tuhan: kyakinan setiap indvdu utk mpercayai tentang wujudnya tuhan sbg pcipta alam & sentiasa mngamalkan suruhanNya & menolak larangan yg diajarkan oleh setiap agama
- kbersihan fizikal & mental: pjagaan kbersihan diri pmikiran & plakuan. Satu usaha yg majdikan setiap org murid mpunyai rasa t/jawab dlm mjaga kbersihan diri mereka sdiri
- harga diri: k’upayaan & kyakinan diri utk memuliakan diri serta sentiasa mjaga maruah diri dlm khidupan
- kerajinan: usaha yg bterusan dgn penuh semangat ktekunan, kgigihan, dedikasi & bdaya maju dlm mlakukan sesuatu pkara
- hemah tinggi: adab sopan & bbudi pkerti mulia dlm tutur kata, pgaulan & psahabatan.
- kasih sayang: kpekaan & perasaan cinta yg mdlm serta bkekalan yg tpancar drpd hati nurani yg ikhlas
- keserhanaan: sikap yg tidak kterlaluan dlm mbuat sesuatu ptimbangan & tindakan samada dlm pmikiran /pun plakuan. Mngambil kira kesan thdp diri & juga org lain
- baik hati: rasa kpekaan kita thdp perasaan & kbajikan diri sdiri, & org lain
- kjujuran: kewajaipan kita utk kita sentiasa bcakap benar, bsikap amanah & ikhlas dlm setiap pbuatan & ptuturan
- bterima kasih: perasaan & pklakuan yg mnunjukkan p’iktirafkan & phargaan thdp sesuatu jasa, sumbangan / pmberian

3. nyatakan nilai yg patut diajarkan kpd murid bkaitan dgn diri & keluarga
- kasih sayang thdp kluarga : asas kpd pmbentukan keluarga bahagia.perasaan kasih & sayang yg mdlm & bkekalan yg lahir dr hati yg rela thdp ibu, ayah & adik beradik yg lain
- hormat & taat kpd anggota kluarga : sbg seorg anak dlm sebuah keluarga mhormati ibu bapa, memuliakan ibu bapa, sentiasa patuh kpd segala ajaran yg diberikan. Pggunaan interaksi yg bkesan & sistem panggilan yg harmonis patut diamalkan
- tanggungjawab thdp keluarga: k’upayaan & ksanggupan seseorg mlakukan sesuatu tanpa meminta sebarang balasan, rasa tanggungjawab thdp keluarga

4. nyatakan nilai yg perlu dipupuk bkaitan dgn nilai thdp diri & masyarakat?
- tanggungjawab dlm masyarakat: kita harus memikultanggungjawab / peranan yg diberikan kpd kita dgn penuh keikhlasan
- toleransi dlm masyarakat : k’upayaan indvdu utk hidup secara bmuafakat & memahami setiap plakuan serta unsur budaya & adat resam serta ajaran agama org lain
- semangat bmasyarakat: jalinan hubungan antara indvdu / keluarga dlm sesebuah komuniti yg akan mlahirkan interaksi (+) bkesan. Mlahirkan pmuafakatan tanpa sepadan antara kaum, bangsa & agama
- peka hdp isu sosial: peka thdp isu yg wujud dlm masyarakat spt pderaan kanak², pculikan, & plakuan moral (-) perlu dijadikan pngajaran agar sentiasa diambil berat secara bsama

5. nyatakan nilai yg bkaitan dgn nilai diri & alam sekitar
- kbersihan & k’indahan alam sekitar
- mnyayangi alam sekitar:
- peka thdp isu alam sekitar:

6. nyatakan nilai yg bkaitan dgn diri & negara
- hormat & setia kpd pmimpin, raja & negara: sbg rakyat yg baik perlulah mhormati pemimpin, raja & negara
- patuh kpd p’aturan & undang²: sbg rakyat kita wajar mematuhi undang² yg telah dibina & dipersetujui bsama
- cinta akan negara: suatu amalan yg patut disemaikan kpd murid²
- keamanan & kharmonian: mjadikan diri kita utk sama² hidup secara aman & tenteram tanpa wujud sebarang prasangka / [rejudis

7. berikan takrif pdidikan moral
- sbg satu usaha mdidik murid² secara bsepadu mggunakan plbagai pdekatan, kaedah, teknik & strategi yg sesuaidgn harapan prubahan sikap serta wujudnya rasa tanggungjawab kesediaan diri btingkahlaku (+) sptmana yg ditentukan bdasarkan norma dlm masyarakat

8. nyatakan bidang² pmblajaran pdidikaan moral yg dikenalpasti sbg asas nilai moral yg diaplikasikan dlm p & p
- nilai bkaitan dgn pkmbangan diri
- nilai bkaitan dgn diri & keluarga
- nilai bkaitan dgn diri & masyarakat
- nilai bkaitan dgn diri & alam sekitar
- nilai bkaitan dgn diri & negara

9. apakah objektif pdidikan moral?
- memahami & mhayati nilai² murni masyarakat m’sia
- meningkatkan amalan budi pkerti mulia
- mnyedari & mnerima kpentingan tanggungjawab moral & sosial bg mngekalkan kesejahteraan hidup dlm hubungan diri dgn keluarga, masyarakat, negara & alam sekitar

10. apakah pkara asas yg perlu dikuasai oleh seorang guru pdidikan moral sbg psediaan proses p & p?
- pemahaman kurikulum m/pelajaran: dpt mberikan phatian / tumpuan isi kandungan serta pmilihan pedagogi / kaedah & strategi p & p
- pemahaman tentang isi kandungan: dpt memilih, merancang, mnyusun setiap isi kandungan dlm proses p & p agar dpt menepati kehendak falsafah pdidikan kbangsaan & pbangunan diri setiap murid
- pemahaman tentang pedagogi: dpt memilih serta merancang pedagogi nyg sesuai dlm proses p & p. Dpt mbantu guru mnyediakan satu sesi pngajaran pdidkan moral yg sesuai serta bkesan
- pemahaman tentang kmudahan prasarana mnyokong pmblajaran: spt bilik, alat bantu, bahan bantu, sumber pngajaran, buku teks, bukun kerja, kemudahan elektrik, dll
- pemahaman tentang pelajar: memahami l/ blakang, kbolehan murid, &ksediaan murid menerima pngajaran penting utk memastkan p & p bkesan
- pemahaman tentang aspek penilaian: plbagai teknik pnilaian boleh digunakan oleh guru utk mngukur pcapaian skaligus akan mbantu guru utk mneruskan pngajaran /pun mbuat pmulihan


TOPIK 2: PDEKATAN, KAEDAH & STRATEGI PGAJARAN PDIDIKAN MORAL
1. Berikan definisi teori, pdekatan, kaedah, teknik & strategi
- teori : suatu set andaian yg dicipta b’asaskan pemahaman & kajian thdp sesuatu fenomena
- dlm p & p – teori adalah b’asaskan plakuan tingkah laku & mental yg mbentuk kpd k’upayaan, kesedaran & kefahaman seseorg dlm mproses p & p
- pdekatan: haluan / aspek yg digunakan utk mdekati / memulakan proses pngajaran
- kaedah: tdiri drpd beberapa langkah yg bsistematik utk memastikan pngajaran dpt dijayakan dgn bkesan.
- teknik: kemahiran / pkara² khusus yg tdpt di dlm sesebuah kaedah
- strategi: kbijaksanaan seseorg guru dlm memilih pdekatan, kaedah & teknik pengajaran bdasarkan objektif. juga melibatkan keseluruhan proses p & p yg mngambil kira aspek pemilikhan bahan, masa dsbgnya
2. nyatakan pbezaan teori tingkah laku & teori kognitif
- teori t/laku: teori adalah b’asaskan plakuan tingkah laku & mental yg mbentuk kpd k’upayaan, kesedaran & kefahaman seseorg dlm mproses p & p
- teori kognitif: setiap pmblajaran adalah bdasarkan kpd kefahaman mental, mental amat penting dlm proses p & p
- proses p & p yg mlibatkan kognitif akan tserlah bpringkat²

3. apakah jenis pmblajaran mngikut teori konstruktivisme?
- pmbelajaran sepkat
- pmbelajaran generatif
- pmbelajaran secara penemuan, pmbelajaran kdiri
- pmbelajaran bersokongan (scaffolding)

4. nytakan pdekatan² yg bkesan dlm p & p pdidikan moral
- pdekatan komunikatif: pdekatan yg mggalakkan murid btutur & b’interaksi serta bsosialisasi sesama mereka / guru secara bhemah
- pdekatan induktif: mnekankan corak p & p yg b’asaskan kpd mbuat huraian & mcari cth yg bkaitan & kemudian disusuli pula dgn mbuat suatu generalisasi
- kaedah pcarian yg melihat, mkaji, m’analisis sesuatu aspek pd pringkat awal & kmudian mbuat satu kesimpulan umum
- pdekatan deduktif: bmula dgn guru mberikan rumus² / teori yg bkaitan & kemudian murid² dikehendaki mberikan cth / huraian drpd rumus / teori yg dikatakan
- guru perlu mnyatakan objektif p & p kpd murid tlebih dahulu (pd awal pmblajaran)
- pdekatan eklektik: pngajaran yg mggabungkan kedua² pdekatan induktif & deduktif
- pngajaran boleh bmula dgn mcari cyh / huraian yg sesuai & kemudian diikuti dgn pbinaan konsep & seterusnya mbuat huraian / cthyg bkaitan
- pdekatan bfikir:
- pdekatan inkuiri:
- pdekatan tematik: pdekatan pngajaran yg b’asaskan sesuatu tema
- tema yg dipilih perlulah sesuai dgn thp umur & kbolehan murid²
- pdekatan pnyelesaian masalah: satu proses p & p yg mnekankan kpd proses bfikir secara kreatid & kritis
- murid² diberi masalah utk diselesaikan secara indvdu / kump

5. apakah prinsip² yg perlu diketahui oleh guru yg akan mggunakan pdekatan induktif?
- guru harus mnyediakan struktur pmblajaran & langkah² p & p dgn teliti, agar setiap langkah dpt mbantu murid mbuat ksimpulan yg tepat & jelas
- soalan ² yg dsediakan oleh guru perlu terancang agar dpt mdorong murid² utk mbina konsep / rumusan yg bkaitan
- cth khusus yg diberikan oleh guru haruslah sesuai & mpunyai ciri² spunya / dlm klompok yg sama
- guru perlu mplbagaikan aktvt pmbljaran agar murid bminat & terangsang
- bantuan & bimbingan guru amat penting agar murid dptb mbina konsep / peneguhan

6. apakah prinsip perlu dilakukan sebelum mggunakan pdekatan deduktif?
- masalah, hukum, teori, & formula didedahkan tlebih dahulu kpd murid². Murid dibimbing utk mg’aplikasikan rumus, teori, / hukum kpd bentuk cth / huraian yg sesuai
- guru perlu mbimbing murid mnyelesaikan masalah & m’aplikasikan cth mlalui soalan² terarah

7. senaraikan kaedah² yg sesuai digunakan dlm pngajaran pdidikan moral
- kaedah pngajaran secara bkumpulan:
- kaedah pngajaran secara indvdu : seorg guru hanya mngajar seorg murid dlm satu sesi p & p. Tujuan utk mbaiki kelemahan murid yg lemah atau mningkatkan prestasi / utk mberi pngayaan bg murid yg cemerlang
- kaedah pngajaran secara kelas: guru mnyampaikan isi kandungan pelajaran kpd murid² secara mnyeluruh dlm satu sesi p & p
- kaedah ini dpt dkemalpasti mlalui susunan kerusi meja yg mhala ke bahagian hdpn bilik darjah
- kaedah kolaboratif: menekankan kpd saling mhargai, saling sepndpt, saling btanggungjawab & memahami tentang kuasa / autoriti dlm kump
- ahli dlm kump mbina psefahaman antara satu sama lain bukan mwujudkan psaingan
- p & p lebih bpusatkan murid, mereka diberi kebebasan utk menentukan kjayaan / kgagalan kump mereka
- kaedah bcerita:

8. apakah makna kaedah kumpulan & b/manakah utk mlaksanakannya (langkah²)
- mnumpukan aktvt p & p yg bpusatkan murid
- kaedah ini mggalakkan setiap murid bkerja dlm kump & b’interaksi secara aktif sesama mereka
- ini mberi peluang kpd semua murid utk mberikan pdpdt tanpa rasa malu kpd kawan² yg lain
- kaedah kumpulan tbahagi kpd dua – (bdasarkan kbolehan murid² & tanpa mngira thp k’upayaan / kbolehan mereka)
- langkah²:
- i. guru perlu mngenalpasti setiap murid dlm kump. (memudahkan guru mbina set pngajaran / mggunakan alat bantu mngajar
- ii. guru mnentukan tema pbincangan agar pbincangan dpt dilaksanakan & tidak bcapah
- iii. mlantik ketua setiap kump agar pbincangan lebih tsusun
- iv. aturan kelas perlu diambil phatian spy dpt mberi ruang keselesaan utk murid bgerak & b’interaksi
- v. bahan² perlu disediakan dgn cukup spy setiap murid dpt blajar dgn t’atur & bkesan
- vi. arahan yg jelas perlu diberikan di pringkat awal
- vii. murid diberi kebebasan utk bgerak secara aktif semasa aktvt pbincangan kump
- viii. Setiap kump perlu diubah mngikut kesesuaian isi kandungan serta tajuk pngajaran
- ix. Guru sbg fasilitator, guru bgerak dr satu kump ke kump lain
- x. Buat refleksi selepas pbincangan dan murid diberi peluang utk mlaporkan hasil pbincangan kump

9. apakah langkah² yg perlu dipatuhi oleh guru utk mggunakan kaedah bcerita?
- i. guru harus peka & bijak memilih cerita yg bsesuaian dgn umur, kecerdasan & minat murid
- ii. buat psediaan awal (pnyelidikan / pbacaan ) thdp sesuatu cerita spy cerita yg disampaikan tdpt unsur² moral
- iii. penegasan thdp frasa / ayat penting utk mnimbulkan kesan pceritaan kpd murid
- iv. guru perlu mbuat psedian awal (blatih) kerana bcerita mlibatkan memek muka, gaya tangan, intonasi suara & jeda dlm sesuatu pnyampaian
- v. wujud & kekalkan hubungan antara guru sbg pcerita dgn murid agar mereka senang mdengar cerita
- vi. bcerita dlm keadaan yg selesa & guna bahan bantu utk mperkukuhkan isi & jalan cerita
- vii. libatkan murid² dlm pceritaan tsebut spt soal jawab, mbuat ramalan dsbgnya
- viii. Gunakan sbanyak mgkin bahan bantu spt gambar, kad frasa, kad ayat, objek sebenar / lain²
- ix. Wujudkan rangsangan / refleksi selepas sesuatu cerita (galakkan pnyertaan murid dlm pbincangan)

10. nyatakan tujuan / kpentingan / kelebihan / faedah kaedah bcerita dlm p & p
- i memotivasikan murid agar terus ingin belajar
- ii. mnyampaikan maklumat sebenar & mdorong murid utk mnguasai kelak
- iii. dpt mnyampaikan cth teladan kpd murid
- iv. mggalakkan murid bfikir
- v. mberi pnyerlahan bakat di kalangan murid²
- vi. mggalakkan plibatan murid dlm aktvt secara aktif
- vii. bcerita dgn tema yg sesuai dpt mnerapkan nilai murni
- viii. Dpt mngurangkan masalah disiplin
- ix. Mperluaskan pngalaman murid
- x. Mningkatkan kemahiran mdengar
- xi. Mlatih murid mnyusun idea secara bkronologi
- xii. Mningkatkan daya kreatvt murid²
- xiii. Mningkatkan pnguasan / ktrampilan bahasa murid²

11. apakah pkara yg perlu diberi phatian agar kaedah bcerita bkesan dlm p & p?
- pggunaan teknik suara: mggunakan intonasi, jeda, moral, & tekanan suara yg sesuai b’asaskan kpd cerita. Gunakan dialog² penting dlm cerita
- pggunaan memek muka: memek muka yg sesuai, setiap cerita akan disampaikan dgn baik & bkesan
- pggunaan bahasa: mngambil kira umur murid ketika cerita disampaikan (bahasa yg mudah akan merangsang murid terus mdengar)
- pggunaan gerakan badan: harus bsesuaian dgn jalan cerita, peristiwa, & psoalan yg dikemukakan
- cth bdiri, bjalan, / mggayakan gerakan watak yg tdpt dlm cerita
- mplbagaikan teknik: boleh disampaikan oleh guru / murid diri
- boleh terus mlalui pbacaan drpd buku
- mggunakan teknik bsoal-jawab & mbuat ramalan
- pggunaan teknologi moden: mggunakan pita rakaman & komputer utk mnyampaikan cerita
- cth. pggunaan slaid power point amat bkesan kerana ia memaparkan gambar, suara & kesan animasi
- murid bukan shj mdengar cerita, malahan boleh mlihat cerita mlalui paparan
- teater mbaca: mlibatkan keseluruhan murid dlm kelas.
- Setiap murid dikehendaki mbaca & kmudian bcerita dgn mggunakan suara, memek muka, & gerak badan (setiap cerita lebih mudah dfahami kerana disampaikan dlm bentuk aktvt phayatan cerita)
- bcerita mggunakan plbagai seni bahasa: spt peribahasa, simpulan bahasa, pepatah, bidalan, pantun, seloka, gurindam dsbgnya
- bcerita bdasarkan petikan gambar: gambar bsiri boleh digunakan, sama ada dlm bentuk cetakan, pggunaan komputer mlalui aplikasi power point
- kronologi & jalan cerita boleh disampaikan mlalui susunan gambar

12. apakah tujuan pggunaan teknik & strategi dlm pngajaran guru?
- utk mnyampaikan bahan pngajaran dgn lebih menarik & bkesan
- teknik dpt mbantu guru mperkembangkn & mperkukuhkan objektif pngajaran
- teknik & strategi yg relevan akan mberi kfahaman yg mdalam kpd setiap murid thdp isi kandungan pmbljaran
- teknik & strategi bkesan mwujudkan interaksi dua hala dlm p & p

13. apakah teknik² yg biasa digunakan oleh guru pdidikan moral?
- teknik soal jawab: guru dan murid akan b’interaksi secara tkawal. Soal jawab boleh antara guru dgn murid & antara murid dgn murid
- guru harus mngawal pbincangan agar ia mjurus kpd isi / pkara yg dibincangkan
- teknik berbincang: mewujudkan interaksi dua hala antara guru dgn murid / antara murid dgn murid
- sesuai utk mrealisasikan pdekatan kemahiran bfikir
- teknik pnyelesaian masalah:
- teknik sumbang saran:
- teknik main peranan:
- teknik bcerita:
- teknik inkuiri penemuan:
- teknik bmain:

14. b/manakah teknik soal jawab dilaksanakan?
- setiap soalan yg dikemukakan mesti jelas & t’arah (tidak bsifat kabur dgn hentian² yg tidak diperlukan
- sebarkan soalan kpd kelas kemudian barulah minta salah seorg murid mjawab
- soalan yg tidak bjaya dijawab, diulang & minta murid lain mjawab.
- Kemudian kembali kpd murid yg tidak mjawab, minta dia mngulang semula
- Selepas mnyoal guru hendaklah bhenti sekejap, buat pmerhatian ke seluruh kelas
- Biasanya murid akan mngangkat tangan, ini adalah cara tbaik keran a guru dpt mmngawal kelas
- Soalan yg dikemuka tsebar dgn baik. (elakkan drpd kcenderognan mngajukan soalan² kpd murid yg tertentu shsj
- Soalan bsifat mcungkil pngetahuan, pngalaman & pngalaman² murid
- Soalan yg ringkas & hanya mngandungi satu maklumat shj

15. apakah aktvt pnyelesaian masalah yg boleh dilaksanakan di dlm bilik darjah?
- aktvt inkuiri penemuan yg menekankan kpd aktvt pcarian serta eksperimen
- aktvt sumbang saran yg menekankan kpd mperoleh maklum balas spontan drpd setiap murid
- aktvt simulasi yg menekankan kpd mlakukan aktvt yg mpunyai psamaan dgn keadaan sebenar

16. apakah prinsip² yg perlu dipatuhi utk mlakukan teknik pnyelesaian masalah ini?
- guru perlu faham bahawa aktvt pnyelesaian masalah adalah susulan drpd hasil pmbljaran sesuatu topik. Aktvt ini adalah sbg rangsangan / aktvt pngukuhan kpd topik / kandungan yg btelah dipelajari
- pmasalahan yg timbulkan seharusnya mngmbil kira pngetahuan & pngalaman sedia ada murid
- guru harus menetukan thp kesediaan murid spy murid² dpt mnyelesaikan masalah bdasarkan aras masing²
- guru btindak sbg pemudah cara & sentiasa mbantu & mnunjuk ajar setiap masalah yg diberikan
- guru seharusnya mngelak drpd mberi jawapan sebaliknya tumpukan kpd mbimbing murid mnyelesaikan masalah yg dberi
17. apakah makna sumbang saran?
- setiap murid diminta mberikan pdpt, pandangan, & idea b’asaskan sesuatu tajuk
- setiap pandangan, pdpt , idea murid tidak boleh ditolak (walau kurang bmutu)
- selepas sesi sumbang saran, guru akan mperkemas, mnyusun setiap idea / pdpt & pandangan murid dlm bentuk pngukuhan

18. apakah pkara yg perlu dipatuhi semasa mjalankan aktvt sumbang saran?
- semua murid harus dilibatkan dlm sesi sumbang saran
- setiap murid boleh melontarkan sebarang idea, pdpt yg relevan dgn bahan pbincangan (seelok²nya dicatat)
- semua idea, pandangan / pdpt perlu diterima asalkan bkaitan dgn psoalan yg dibincangkan
- setiap pdpt, idea boleh dikembangkan
- guru bsama murid mpekemaskan / mnyusun atur semula setiap idea, pdpt yg diberikanmurid
- kputusan mngenai pandangan, idea yg tbaik harusnya lahir drpd pbincangan semua ahli kump

19. jelaskan mngenai teknik bmain dlm p & p pdidikan moral
- melibatkan plibatan murid secara mnyeluruh & boleh diaplikasikan dlm p & p pdidikan moral
- murid² akan mdpt gambaran / cth pngalaman secara spontan.
- Mlibatkan lakonan & aktvt sosialisasi dlm kalangan murid² bdasarkan sesuatu keadaan / situasi
- Cth dlm bjual beli – pggunaan kata² / ungkapan yg berbentuk moral perlu digunakan

20. apakah prosedur yg perlu dipatuhi dlm mlaksanakan main peranan?
- boleh dilakukan dlm kump kecil / besar
- proses main peranan biasanya bmula drpd suatu masalah yg hendak diselesaikan
- masalah yg dikemukakan guru dlm bentuk pnyataan secara btulis, tayangan video, rakaman dr tv, / pita rakaman
- perlu prancangan teliti agar setiap masalah dpt diselesaikan selepas sesi main peranan
- perlu p’incian peranan setiap watak & pggunaan bahan sokongan yg boleh mrealisasikan sesuatu lakonan
- guru menerangkan kpd kelas tentang pmasalah yg cuba diselesaikan
- murid yg mjadi pmerhati harus mberi phatian & mjadi pmerhati / pdengar yg baik
- bincangkan peranan yg dilakonkan tentang kekuatan & kelemahan serta pnyelesaian yg cuba diselesaikan

21. jelaskan langkah² yg perlu dilakukan dlm teknik bcerita
- langkah sebelum bcerita: mnentukan thp bkolehan & kcerdasan murid
- menentukan sumber bahan sokongan
- mnentukan tmpt pceritaan utk mnimbulkan kesan cerita
- mnentukan tema cerita
- mnentukan hasil pmbljaran yg akan dicapai
- mnentukan ibjektif yg bakiatan
- mnentukan masa utk bcerita
- mnentukan darjah ksukaran teks / kandungan cerita

- langkah semasa bcerita: memastikan setiap murid bsedia utk mdengar
- gunakan suara yg jelas mngikut sebutan & intoinasi yg betul
- gunakan ekspresi pd bahagian yg memerlukan
- gunakan memek muka, gaya tangan & bentuk badan jika perlu
- pastikan setiap murid mjadi pdengar yg aktif
- bcerita b’asaskan tema
- kaitakan cerita dgn pdidikan
- bina hubungan komunikasi dua hala
- libatkan murid dlm aktvt bcerita
- bina soalan serta jangkaan murid untuk kjadian seterusnya
- gunakan plbagai bahan sumber bg mngukuhkan cerita

- langkah selepas bcerita:
- bina ulasan & refleksi
- bina soalan pngukuhan & mnguji kefahaman murid
- pkukuhkan cerita dgn kesan moral / pngajaran bdasarkan cerita

22. nyatakan kbaikan teknik bcerita
- b’upaya memotivasikan murid
- murid dpt blajar dlm suasana yg mnyeronokkan
- memupuk daya cipta & kreatvt dlm konteks KBKK
- b’unsurkan pdidikan moral kerana banyak cth teladan
- melengkapi fitrah murid² yg suka mdengar cerita
- mbiasakan murid mjadi pdengar yg baik
- bcerita dpt mrangsang phatian murid
- dpt mngurangkan masalah disiplin di sekolah
- mningkatkan kemahiran mdengar
- mbina kyakinan & mbugar ktrampilan murid

23. tdpt beberapa fasa utama dlm m’aplikasikan p & p pdidikan moral. Huraikan mngikut fasa² tsebut
- fasa psediaan:
- i. penentuan objektif pngajaran & pmblajaran
- ii. perancangan isin kandungan
- iii. perancangan strategi
- iv. perancangan kemahiran bfikir
- v. perancangan alat / bahan bantu mngajar
- fasa pkembangan:
- i. permulaan pngajaran – induksi set utk menarik phatian murid kpd tajuk
- ii. pkembangan pngajaran – susunan langkah pngajaran yg dirancang
- iii. plaksanaan pngajaran – pkara yg perlu dipraktikan oleh guru dlm p & p (pggunaan bahan bantu, suara, strategi, penilaian, pnyampaian dll)

- fasa penutup:
- i. penutup kognitif – yg lebih mnumpukan kpd aspek pemahaman murid thdp isi kandungan
- ii. penutup sosial – lebih kpd kesan pemahaman pmbljaran thdp prubahan sikap, nilai & pandangan
- iii. penutup motivasi – mgagalakkan murid terus belajar

TOPIK 3: PERSEDIAAN RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER & HARIAN
1. nyatakan kpentingan rancangan pngajaran dlm proses p & p
- merupakan panduan kpd guru tentang topik yg hendak disampaikan
- dpt mngelakkan guru drpd terpesong drpd topik / objektif pmblajaran
- mbantu guru menentukan strategi yg bsesuaian dgn tema, masa & objektif
- mbantu guru mnyediakan bahan pmbljaran mngikut minat & kbolehan murid
- merujuk sukatan pelajaran utk mngetahui bidang pmblajaran & kandungan akademik
- dpt mnyediakan alat bantu mngajar yg terancang

2. apakah kolum yg perlu dlm rancangan semester?
- minggu
- nilai
- kandungan akademik
- hasil pmbljaran
- cadangan aktvt pmblajaran

3. jelaskan langkah² mnyediakan rancangan tahunan & semester
- mbuat pmetaan suk pelajaran – mngenalpasti jumlah topik & sub topik yg perlu diajar spanjang thn
- agihkan topik & sub topik kpd 2 semester
- masukkan topik yg perlu diajar spanjang semester dgn mngambil kira cuti sekolah / aktvt sekolah

4. apakah pkara yg perlu dipertimbangkan semasa mnyediakan rancangan mingguan?
- corak pngajaran: corak pngajaran bertema, / corak pngajaran biasa ( pmilihan tajuk b’asaskan prancangan semester)
- hasil pmbljaran: 4 hasil pmbljaran yg penting dikuasai oleh murid² (pengetahuan, kemahiran, sikap & sahsiah)
- pngurusan proses p & p: merancang pngjaran dlm darjah, pngurusan kawalan kelas, plibatan murid dlm aktvt & pnilaian
- bahan sokongan: pggunaan bahan & alatan utk mnambahkan kfahaman murid t’utama dlm konsep yg abstrak

5. apakah pkara yg perlu ada dlm merancang RPH?
- psediaan prancangan:
- objektif pngajaran
- hasil pmblajaran yg akan dcapai
- isi kandungan, strategi / teknik p & p
- strategi KBKK
- strategi kemahiran
- strategi pbinaan pngetahuan
- pggunaan alatan serta bahan bantu mngajar
- pkmbangan pngajaran:
- b/mana memulakan pngajaran
- plaksanaan strategi
- plaksanaan isi kandungan
- pnguasaab kelas & komunikasi
- penilaian & pnyoalan
- pnyertaan murid dlm sesi p & p
- susunan isi kandungan
- lain-lain yg mjurus kpd pkmbangan p & p serta pcapaian hasil pmblajaran

- penutup: penutup kognitif & penutup sosial
- refleksi: renung kembali proses p & p dr segi kesesuaian strategi, bahan, aktvt, bahan, penerangan & pnilaian
- hasil pmblajaran:
- hasil pmblajaran bidang kognitif (eksplisit)
- hasil pmblajaran bidang afektif (implisit)
- hasil pmblajaran bidang plakuan


TOPIK 4: PEMBINAAN SUMBER PENGAJARAN PENDIDIKAN MORAL
1. berikan definisi bahan bantu mngajar oleh Brown J.W
- segala kelengkapan yg digunakan utk mbantunya dlm mnyampaikan pngajaran di dlm bilik darjah

2. apakah faedah/ kelebihan / kepentingan pggunaan bahan bantu mngajar (BBM)?
- merangsang minat: murid akan terangsang utk mngetahui dgn lebih lanjut thdp sesuatu fenomena / kjadian dlm proses p & p konstektual
- mngekalkan minat: mngekalkan minat murid utk terus blajar
- pnyediaan dasar yg kukuh utk pemahaman: pggunaan bahan sokongan spt gambar, carta dsbgnya akan mberi kesan peneguhan & mberi kefahaman yg jelas kpd murid
- memplbagaikan aktvt: pggunaan bahan bantu mbolehkan seseorg guru memplbagaikan aktvt p & p dgn mlibatkan murid dlm aktvt yg dirancang
- mnyeronokkan: akan mnimbulkan keseronokan di kalangan pelajar dgn saling btukar pandangan / mlontarkan idea bdasarkan bahan rangsangan

3. huraikan prinsip² pggunaan bahan bantu mngajar (BBM)
- kplbagaian alat bdasar kplbagaian pngalaman: mjadikan pmbljaran mnyeronokkan
- kesesuaian bahan bdasarkan pngalaman langsung, pngalaman plakuan mlalui psembahan drama & demontrasi.
- Aktvt mggunakan komputer
- kualiti sentiasa diutama: jika ia mhasilkan bunyi, bunyi yg dihasilkan adalah jelas
- pggunaan warna kontras & kesan warna yg mdalam mjelaskan sesuatu subjek
- saiz bahan dpt diperhatikan oleh keseluruhan bilik darjah
- keterampilan pggunaan: ketepatan fungsi alat / bahan & kesesuaian dlm mplbagaikan pggunaan harus diambil kira agar bahan tsebut mberikan kesan & impak dlm p & p
- boleh digunakan oleh guru & pelajar: bahan digunakan oleh guru dlm pngajaran, jg digunakan oleh murid utk meneliti, menelaah & mbuat pngulangan sbg pngukuhan proses pmblajaran dlm diri mereka
- sesuai dgn konsep & idea yg disampaikan: cth mggunakan gambar tentang kemusnahan hutan, kerana pnyataan kandungannya agak sukar dijelaskan secara lisan mahupun btulis
- mbantu pkmbangan idea & pkmbangan strategi p & p: konsep drpd mudah kpd kompleks & drpd yg nyata kpd abstrak adalah antara pkara utama bg mjelaskan kpentingan bahan sumber dlm mjelaskan pkmbangan idea / konsep
- pggunaan secara bperingkat²: btepatan dgn teori kognitif yg memerlukan setiap pngajaran mestilah disampaikan secara berpringkat²

4. apakah bahan bantu mngajar yg sesuai dgn bidang pmblajaran pdidikan moral?
- pggunaan bahan maujud
- pggunaan bahan cetakan
- pggunaan bahan rakaman
- pggunaan bahan multimedia
- mggunakan komunikasi teknologi maklumat (IT):

5. nyatakan kategori bahan bantu cetakan
- drpd sumber buku utama (buku teks):
- bahan bcetak binaan guru:
- bahan bercetak berbentuk poster:
- berbentuk hebahan spt surat khabar, brosur & almanak:
- bahan cetak b’asaskan bahan internet:
- bahan cetak berbentuk kad imbasan:
- bahan cetak berbentuk carta:

6. apakah kbaikan pggunaan surat khabar sbg bahan bantu pngajaran?
- akhbar boleh didapati dgn mudah & murah
- kandungan dlm akhbar adalah fleksibel (boleh ditambah, disunting & dicantum mngikut kperluan serta tujuan pngajaran
- boleh dijadikan bahan motivasi kpd murid²

7. apakah pbezaan antara bahan bercetak ensiklopedia, bahan bcetak tesaurus & bahan bcetak glosari?
- bahan bcetak ensiklopedia: bahan bcetak berbentuk buku, biasanya diterbitkan secara berjilid² & mngandungi bidang ilmu pngetahuan tentang sesuatu pkara. Pgguna mudah mdptkan maklumat tentang sesuatu pkara bdasarkan abjad yg disusun bmula A – Z
- bahan bcetak tesaurus: mngandungi senarai kata seerti & kata yg bkaitan dgn makna. Disusun mngikut sistem / olahan tertentu
- bahan bcetak glosari: buku yg mngandungi senarai & istilah beserta takrifnya yg disusun mngikut abjad, khusus bg sesuatu bidang pengetahuan

8. apakah kelebihan carta sbg bahan p & p?
- mudah , disediakan oleh guru & tidak mahal & boleh dikemaskini dgn segera
- mudah alih & mudah dibawa
- dpt mberikan pngekalan ingatankpd murid²
- juga boleh dijadikan bahan mggalakan interaksi (antara guru-murid, antara murid dgn murid)
- ia dibangunkan dlm bentuk kronologi / berurutan bpandukan kpd kperluan sesuatu proses / keadaan

9. apakah kebaikan pggunaan bahan multimedia?
- boleh digunakan utk kump besar, kump kecil & indvdu
- gabungan bunyi, grafik, animasi & gambar boleh mnimbulkan kesan sebenar
- boleh digunakan sbg bahan pngajaran indvdu
- boleh digunakan di mana² & pd bila² masa mngikut kperluan murid
- b’upaya mberikan kronologi proses pngajaran (konsep teori pmblajaran kognitif)
- dpt mngubah kaedah pmbljaran tradisional kpd pdekatan hand on & mggunakan spenuhnya sifat inkuiri yg ada dlm diri.
- bahan multimedia mbolehkan murid meneroka maklumat mngikut kapasiti masing²
- murid diberi peluang mggunakan semua pancaindera semasa proses p & p
- bahan multimedia interaktif mbantu mngukuhkan lagi kefahaman murid thdp sesuatu konsep
- bahan multimedia mbolehkan guru mperkenalkan pmblajaran secara kontekstual (pelajar sbg pnyelesai masalah)
- bahan multimedia dlm kurikulum utk mperkmbangkan kbolehan murid mgguna, mngurus & memahami teknologi maklumat secara mnyeluruh

10. apakah kriteria pemilihan bahan multimedia?
- objektif pmblajaran: setiap bahan multimedia seharusnya bsesuaian & btepatan dgn objektif & kandungan m/pelajaran yg akan diajarkan
- isi kandungan: jika bahan multimedia tidak menepati kehendak sukatan pelajaran, bahan tsebut tidak b’upaya mbantu pmbelajaran yg diharapkan
- pggunaan grafik: kesesuaian warna, font, graf, gambar & animasi perlu diteliti agar dpt mnambah pngetahuan serta pngukuhan yg lebih mdalam
- pggunaan audio: elemen audio dr segi kesan bunyi, suara latar, & lagu akan menambahkan lagi mood / kesan pmbljaran
- sifat mesra pgguna: b’upaya mbantu murid & guru sbg pgguna (mudah digunkan & mudah mlaksanakan interaksi dgn pgguna & bahan tsebut)
- menu pengguna: mbolehkan setiap murid & guru mbuat pilihan ke manakah & tahap manakah yg perlu mereka mulakan
- manual pgguna: mbantu pgguna dlm hal teknikal / apa saja yg bakiatan dgn bahan yg dibangunkan.( tmasuk sifat interaktif & tatacara pggunaan drv awal hingga akhir
- motivasi: motivasi intrinsik (dlaman) & ekstrinsik rangsangan dr luar tmasuklah bahan multimedia tsebut
- pmblajaran berterusan: bkait rapat dgn prinsip pmgajaran gagne (bahan pmblajaran perlu mberikan impak pmblajaran berterusan
- penilaian: utk mngukur seta menilai kfahaman murid thdp bahan multimedia yg digunakan

11. senaraikan jenis² bahan multimedia
- pggunaan internet sbg pcari maklumat: pkalan data atas talian, direktori atas talian & enjin gelintart
- sumber internet sbg sumber pngajaran & pmblajaran: (e-pdidikan, pmblajaran b’asaskan web, pmblajaran pdidikan moral mggunakan CD-ROM

12. apakah kebaikan / faedah mggunakan e-pdidikan?
- kebebasan pelajar: memilih maklumat dgn cara sdiri / melatih murid bdikari
- capaian ke plbagai sumber maklumat: mberikan input yg banyak, relevan, bkesan & pantas
- plbagai kaedah pngajaran kreatif: boleh dilakukan dgn mudah & pantas
- mggalakkan minat murid thdp aplikasi komputer dlm p & p
- mjimatkan p’agihan tenaga guru: mngurangkan bebas tugas guru, kerana setiap bahan telah sedia diguna
- mnyediakan kesempatan belajar yg baik utk golongan masyarakat yg sibuk: pmbljaran boleh berlaku dimana² & bila² masa (walau tidak bsemuka)
- mbolehkan proses pmbljaran lebih t’atur & mudah lentur
- mningkatkan kemahiran bfikir:
- mjimatkan kos pcetakkan & phantaran:

13. apakah kelebihan pggunaan CD_ROM?
- boleh digunakan b’ulang kali tanpa sebarang kcacatan
- bahan dlm bentuk interakstif yg mggabungkan elemen audio visual secara digital & boleh disimpan dlm CD kerana CD mpunyai ruang storan yg luas / besar
- CD mpunyai ketahanan drb segi fizikal berbanding cakera biasa
14. apakah manfaat pggunaan komunikasi teknologi maklumat (ICT) dlm p & p?
- sumber bahan p & p disimpan dlm pengkalan data utk dicapai pada masa diperlukan
- mbolehkan aktvt rujukan diadakan utk m’akses bahan di internet
- mbolehkan phubungan / bkongsi pngalaman antara guru-murid / murid-murid (jaringan komuniti profesional)
- pggunaan aplikasi literasi komputer (word, excel, & powerpoint) utk murid mnyedikan laporan
- pggunaan p’isian dekstop publishing utk phasilan imej, grafik & lukisan sbg alat utk mperkmbangkan minda & estetika
- pnggunaan p’isian kursus (coursware) bg mngajar m/pelajaran tertentu, mngukuhkan aspek / tajuk tertentu
- mnyediakan kemudahan e-mel
- mnyediakan kemudahan bg kawalan dr pusat dlm hal pngurusan spt kewangan & pkhdmatan


TOPIK 5: PERSEMBAHAN P & P PENDIDIKAN MORAL
1. apakah langkah² yg perlu dipraktikkan dlm pngajaran mikro?
- langkah ptama: mngadakan perancangan pngajaran (tmasuk pnyediaan objektif, perancangan isi kandungan, proses KBKK, proses sains, susunan pngjaran, susunan isi kandungan thp kesediaan murid dsbgnya
- langkah kedua: plaksanaan perancangan p & p di dlm bilik darjah
- langkah ketiga: penutup pngajaran menekankan prinsip peneguhan, pngukuhan pmbljaran

2. apakah maksud pngajaran mikro?
- saiz kelas yg kecil (5 –10 org shj)
- masa pngajaran yg pendek (5 – 15 minit)
- dlm makmal mikro / makmal pngjaran
- fokus kpd satu kemahiran pngajaran
- rakan sbg pelajar
- bsama pnyelia, psyarah & rakan pbimbing
- ada borang rekod & rakaman utk ulang tayang
3. apakah tujuan utama pngajaran mikro?
- mnguasai kemahiran mngajar secara lebih bfokus & khusus. (cth kemahiran mnyoal)
- mningkatkan aras kyakinan diri spy mereka bsedia mhadapi situasi sebenar
- mjalani latihan amali dlm situasi yg kurang tekanan & suasana yg lebih tkawal
- meneliti kelemahan diri sbg guru & seterusnya b’usaha mngatasi kelemahan diri sdiri
- dpt mngamalkan teori & konsep pngajaran & pmblajaran yg dipelajari
- dpt mngurangkan plbagai masalah yg bkaitan dgn p & p

4. huraikan jenis / model dlm pngajaran mikro
- self study group:
- mnekankan kpd pkmbangan diri seseorg guru dlm latihan amali
- dilaksanakan oleh 3 – 5 org guru dlm satu² sesi pngajaran
- mlibatkan kemahiran mngajar tertentu dlm kump bkenaan (cth kemahiran set induksi)
- plajar bgilir-gilir memainkan peranan sbg guru & murid
- bebas memilih tempat utk mjalankan pngajaran mikro (makmal pngajaran mikro / bilik mikro)
- setiap sesi akan dibincangkan semula bdasarkan panduan & komen pnyelia
- pbincangan adalah bdasarkan borang bimbingan kemahiran yg disediakan
- bimbingan protokol 2 + 2:
- mlibatkan alatan media rakaman video, audio / borang bimbingan
- dlm sesi pngajaran tdpt 2 org plajar yg dilantik utk mberikan ulasan slepas sesi pngajaran selesai
- pelajar memainkan peranan sbg guru & juga murid dlm satu² pngajaran
- setiap guru hanya memberikan tumpouan kpd satu kemahiran shsj
- peranan pnyelia / pbimbing boleh dilibatkan bsama
- pngajaran rakan sebaya:
- lebih kpd pdekatan kolaboratif
- plaksanaan latihan amali p & p dijalankan sepenuhnya oleh rakan sebaya
- semua aspek pbincangan & ulasan bkaitan dgn npngajaran dilaksanakan oleh rakan sebaya
- semua cadangan / ulasan akan dipertimbangkan utk mggalakkan kreatvt & inisiatif plajar
- pbimbing btindak sbg fasilitator & mberi bimbingan di akhir pngajaran
- setiap hasil pmbljaran boleh dilaksnakan dlm bentuk laporan btulis
- pngajaran semula:
- suatu proses mngajar semula utk mbetulkan & mngukuhkan lg kemahiran pngajaran yg telah dilaksanakan
- boleh dilaksanakan dlm bentuk prosedur / tata cara biasa / rakaman utk mninjau setiap penambahbaikan kemahiran yg telah diperbaiki
- pbetulan adalah b’asaskan komponen kemahiran yg dikenalpasti kelemahannya dlm pbincangan
- pnyertaan plajar lain selain yg mngikuti sesi amali boleh dilaksanakan utk tujuan rangsangan & pberi maklumat penting sesi yg dijalankan

5. apakah kemahiran² yg perlu dikuasai dlm pngajaran mikro?
- kem pmulaan / induksi set
- kem pnyoalan
- kem mplbagaikan rangsangan
- kem pngukuhan
- kem menerang & menunjukkan cara
- kem bcerita
- kem interaksi
- kem pggunaan papan tulis
- kem mggunakan sumber & alat bantu & cth
- kem mlaksanakan aktvt
- kem menutup / mbuat ksimpulan

6. apakah tujuan kemahiran pmulaan / induksi set?
- memotivasikan murid: soalan² bstruktur serta pbincangan & soal jawab bkaitan tajuk pelajaran akan memerangkap murid utk terus mngikuti pmblajaran
- menarik phatian: induksi set akan menarik pahtaian murid kpd pkara yg akan dipelajari
- mbuat pkaitan: proses pnyaluran maklumat kpd murid tentang kandungan yg akan dipelajari dgn apa yg dibincangkan dlm masa pmulaan
- menstruktur: soalan² / pbincangan dlm peringkat pmulaan perlu distrukturkan agar ia mberikan gambaran jelas tentang topik yg akan dipelajari.

7. apakah panduan yg perlu dipatuhi oleh guru utk mnguasai kem penyoalan?
- pmbentukan soalan: perlu bkaitan dgn topik & b’upaya mwujudkan pnyelesaian sesuatu masalah. Jg memastikan p & p bjalan lancar
- jelas & ringkas: tanpa ada unsur keraguan / berbunga²
- alih hala soalan: spy sebaran soalan mjadi lebih luas & mnyeluruh (soalan yg sama boleh disoal kpd beberapa murid yg lain)
- sebaran soalan: guru seharusnya mnyebarkan kpd semua tlebih dahulu, kemudian baru meminta salah seorg drpdnya mjawab
- hentian: agar soalan yg diajukan benar² difahami & mudah ditanggap oleh murid²
- mberi ptunjuk: mjadikan soalan itu lebih mfokuskan kpd pmasalahan yg akan diselesaikan
- melayan jawapan: guru perlu mlayan setiap jawapan murid dgn penuh bhemah. Pggunaan isyarat tangan yg menunjukkan jawapan betul, mnganggukkan kepala & gerak badan amat penting utk mberikan rangsangan (+) kpd murid
- soalan mcungkil: guru sepatutnya mbina soalan utk mcungkil pngalaman, pngetahuan & kemahiran murid. Soalan demikian akan merangsang murid² dlm aktvt p & p
- aras soalan: guru patut mberikan soalan yg sesuai dgn kbolehan murid, spy mberi kyakinan kpd murid utk mlibatkan diri dlm p & p

8. nyatakan teknik mnyoal yg baik & bkesan
- teknik mcungkil: teknik yg cuba mbugar kfahaman murid thdp sesuatu pkara
- teknik pjelasan: teknik yg meminta murid mjelaskan sesuatu pkara yg sedang dibincangkan
- teknik psetujuan: proses pkmbangan yg mlibatkan sebab & akibat. Jika murid bsetuju dgn pkara yg dibincangkan, minta murid nyatakan sebab & rasionalnya
- teknik mberi cth: teknik yg biasa digunakan. murid diminta mberi cth tentang pkara yg dibincangkan

9. apakah elemen penting yg bkaitan dgn mplbagaikan rangsangan dlm pngajaran mikro?
- t/laku guru: renungan mata, pgerakan badan, pnguasaan bilik darjah antara t/laku guru yg penting dlm p & p
- bentuk interaksi: interaksi yg bkesan ialah interaksi tiga hala (antara guru dgn murid & antara murid dgn murid)
- mlalui interaksi murid bpeluang mnampilkan diri mereka dlp proses p & p
- pgerakan anggota: guru mggunakan gerak badan sbg rangsangan kpd murid² (cara bdiri, bjalan, merapatkan anggota dgn murid tanda dampingan & pgerakan tangan yg mlambangkan sesuatu keadaan adalah penting
- plbagai plibatan deria: plibatan plbagai deria dlm p & p lebih bkesan kpd murid spt konsep pmblajaran kontekstual
- prubahan fokus deria: kbolehan guru mngubah pemusatan / pfokusan deria drpd satu deria kpd deria yg lain
- bentuk plibatan lisan murid: bentuk lisan murid boleh mberikan gambaran kpd guru tentang phatian, tumpuan, serta kyakinan murid utk b’interaksi
- bentuk plibatan fizikal murid: cth spt murid mngangkat tangan sebelum mjawab

10. nyatakan beberapa teknik pngukuhan yg selalu digunakan dlm pngajaran guru
- galakan lisan (+): kata² yg merangsang murid spt bagus, baik, jawapan cemerlang dsbgnya
- galakan lisan (-): jauhi kata² (-) ttp mdorong murid utk terus mcuba / mberi pdpt mereka (cth kurang jelas, kurang tepat, masih boleh baiki dsbgnya)
- gerak isyarat (+): gerakan yg mggunakan panca indera spt ibu jari dinaikkan ke atas, mnganggukkan kepala tanda setuju)
- gerak isyarat (-): utk mnunjukkan bahawa sesuatu pjelasan / jawapan / t/laku tidak betul / tidak tepat
- galakan sentuhan: mnyentuh bahu murid sambil mlafazkan kata² yg merangsangkan (elakkan guru lelaki mnyentuh anggota murid perempuan yg matang – thp dua)
- dampingan: guru merapati / mdampingi murid dgn lebih dekat. (guru menuju kpd murid sambil mnyatakan sesuatu yg (+)
- mggunakan jawapan murid: satu teknik pngulangan & pneguhan thdp sesuatu pkara. (jawapan murid yg betul dijadikan sbg bahan pngulangan utk dijawab oleh murid² lain)
- mberikan ganjaran: boleh berbentuk kebendaan / mlalui pujian / lai² yg bsesuaian. (mjadi pdorong kpd murid utk mcuba, mberi jawapan, mlakukan aktvt dsbgnya

11. apakah aspek yg perlu diberi phataian dlm kemahiran bcerita?
- pilihan cerita: cerita yg tepat mjadikan objektif p & p tcapai. Cerita teladang dpt mnerapkan nilai yg baik
- aspek bahasa: perlu sesuai & selaras dgn thp umur murid serta mudah & difahami kandungannya oleh setiap murid
- pnyuaraan bkesan: mliputi intonasi, jeda, moral & klantangan. (guru perlu mggunakan teknik suara yg bkesan utk mnarik phatian murid)
- bahasa badan: utk mperkukuhkan serta mperjelaskan motif serta jalan cerita
- bantuan media: mjadikan pceritaan lebih menarik & bkesan. Bahan media dlm bentuk visual / audio / lain² yg bsesuaian
- mlibatkan aktvt murid: plibatan murid mjadikan cerita menarik & bkesan. Juga sbg pngukuhan kpd murid. Murid juga boleh mbuat ramalan sesuatu cerita

12. apakah teknik pggunaan papan tulis yg bkesan?
- kejelasan: pggunaan saiz tulisan & jumlah pkataan yg dicatat , kekemasan guru menulis, mbina rajah mpngaruhi k’upayaan murid mbaca
- susunan: biasanya papan tulis dibahagikan kpd 3 ruangan yg t’atur. Ini memudahkan murid memerhati, mbaca, serta memahami konsep yg cuba dihuraikan oleh guru
- penonjolan / penekanan: pggunaan alat tulis blainan warna akan memudahkan guru mberikan sesuatu penekanan. Guru juga boleh guna garisan, bulatan / apa saja yg lain sbg penonjolan & penekanan thdp sesuatu pkara.
- Teknik psembahan: teknik psembahan yg baiak & interakstif akan mbantu pcapaian proses pngajaran yg (+) & bkesan

13. apakah yg perlu diberi phatian oleh guru spy dpt mggunakan sumber / alat bantu / cth yg bkesan?
- alat / bahan & cth yg digunakan biarlah plbagai ttp mestilah bkaitan dgn kandungan p & p
- alat / bahan & cth seharusnya dpt mpermudahkan tanggapan / psepsi murid² thdp isi kandungan bahan
- sumber / alat & cth yg digunakan haruslah menarik, & dpt mrangsang murid²
- sumber / alat / cth yg digunakan haruslah bsesuaian dgn isi kandungan & objektif p & p
- sumber juga perlu disalurkan mlalui media yg sesuai
- alatan / sumber & cth perlulah khusus mjelaskan pkara yg dibincangkan
- sbaik²nya alat. Sumber / cth tsebut b’upaya mlibatkan murid dlm pngajarannya

14. apakah pkara yg perlu diketahui oleh guru sebelum mlaksanakan aktvt?
- kesesuaian aktvt: kesesuaian dr segi b/mana aktvt yg dirancang akan mbantu pmahaman serta mberikan pngukuhan dlm p & p
- kreativt aktvt: agar mberikan impak yg (+) dlm p & p. Cth spt pggunaan boneka dlm pceritaan
- kaedah & teknik: guru harus memilih kaedah & teknik yg b’upaya merangsang serta memotivasikan muri²
- sumber aktvt: mdptkan sumber aktvt mlalui model² tertentu. (cth model pmainan)
- keberkesanan aktvt: setiap aktvt perlu mberi kesan (+) kpd proses p & p (tcapainya objektif p & p)

15. apakah pbezaan antara penutup jenis sosial dgn penutup kognitif?
- penutup sosial : kemahiran yg mlibatkan kesedaran serta pkara yg bkaitan dgn nilai² yg diperoleh dr kandungan pelajaran
- penutup kognitif: kemahiran yg mlibatkan kefahaman murid bkaitan dgn kefahaman, penaakulan, & p’implementasian setiap ilmu drpd pmbljaran

16. jelaskan langkah² yg tlibat dlm pngajaran makro
- psediaan mngajar: proses prancangan yg dilaksanakan oleh guru mlalui gambaran mental / kognitif. (merangka serta merancang pngajaran bdasarkan keperluan.)
- pkmbangan pngajaran: plaksanaan aktvt p & p di bilik darjah. Kesemuaq kemahiran yg telah dipelajari dipraktikkan semasa pngajaran
- penutup: pngukuhan & ksimpulan serta rumusan kpd topik yg dibincangkan. Guru dpt mbuat ksimpulan tenteng keberkesanan pmblajaran murid
- refleksi: proses renung kembali. Dgn itu guru dpt melihat serta m’amati keberkesanan p & p.


TOPIK 6: DIAGNOSIS
1. berikan definisi refleksi
- i. satu proses mngingat & mrenung kmabali pngalaman & aktvt yg telah dilalui / dialami serta mbuat p’analisaan & pnilaian thdp kelebihan / kekurangan yg blaku dgn tujuan penambahbaikan
- ii. satu proses mental yg btujuan utk mdptkan hasilan tbaik drpd situasi / plakuan yg dialami & amat bkait rapat dgn pmikiran & proses pmblajaran

2. apakah rasionalnya seseorg guru menulis refleksi?
- dpt mngimbas kmbali segala perasaan yg timbul dlm situasi tertentu / semasa pngajaran dilakukan
- dpt mbezakan antara perasaan & fakta yg akan mberikan gambaran yg lebih objektif & rasional thdp pkara yg dilalui
- setiap guru akan mjadi lebih peka & prihatin thdp setiap tindak tanduk & pakuan semasa pngajaran
- setiap guru akan lebih peka thdp k’upayaan diri sdiri & pkaitannya dgn rakan sejawat
- setiap guru akan mpunyai sifat kterbukaan & mudah menerima sesuatu peristiwa yg dialami sbg satu ptunjuk ke arah kebaikan & penambahbaikan
- mbantu setiap guru bsedia mghadapi cabaran & rintangan

3. b/manakah proses refleksi blaku?
- selepas p & p, guru mngingat & mrenung pngajaran yg telah dilaksanakan. M’analisa & mnbuat pnilaian kelebihan / kekurangannya. Mbuat justifikasi langkah pnambahbaikan. Mperbaiki & mbuat p’ubahsuaian utk panduan & kgunaan masa dpn.

4. apakah kpentingan refleksi kpd seseorg guru?
- setiap guru b’upaya mnilai kmampuan serta k’upayaan diri sdiri. Mjadikan seseorg guru lebih bsifat tbuka & jujur kpd diri.
- dpt mbudayakan budaya bfikir secara analitikal, kritis & kreatif dlm kalangan guru
- guru akan tdedah kpd budaya mlaksanakan pnyelidikan kerana setiap masalah yg blaku perlu diselesaikan dgn kadar segera
- akan sntiasa m’analisis aktvt pngajaran yg telah mereka lalui & mlakukan pnambahbaikan yg perlu
- mggalakkan setiap org guru mcari pnyelesaian serta alternatif dlm mbuat sesuatu kputusan
- mlatih guru utk mcari pnyelesaian thdp sesuatu fenomena / keadaan yg meragukan mereka
- dpt mngubah t/laku guru kerana ia memerlukan suatu tindakan prubahan drpd (-) kpd yg (+)

5. apakah psoalan yg boleh mjadi panduan penulisan refleksi?
- apakah yg dilakukan semasa proses p & p
- apakah akibat / hasil drpd tindakan yg telah dilakukan
- apakah perasaan thdp peristiwa itu
- apakah yg telah dipelajarei drpd peristiwa / situasi tsebut
- apakah tindakan utk mperbaiki keadaan ini

6. nyatakan butiran² yg perlu ada dlm RPH
- 1. bahagian psediaan:
- tarikh, waktu pngajaran, kelas, bidang pmbalajaran, nilai yg akan dilaksanakn, kandungan akademik, tajuk pmblajaran, pengetahuan sedia ada murid, hasil pmblajaran, pdekatan yg digunakan, teknik / strategin pngajaran, alat & bahan bantu mngajar, perancangan langkah pengajaran
- 2. bahagian pkmbangan pngajaran:
- induksi set –
- pngurusan bilik darjah –
- kemahiran mggunakan media –
- kemahiran variasi rangsangan –
- kemahiran teknik pnyoalan –
- kemahiran menerang / cth / ilustrasi –
- kemahiran mggunakan sumber –
- kemahiran pemudaah cara –
- kemahiran mggunakan papan tulis –
- kemahiran pengukuhan –
-
- 3. bahagian penutup:
- penutup kognitif – memerlukan guru mnyenaraikan isi penting sesuatu pelajaran dgn tujuan sbg pngukuhan
- penutup sosial – tmasuk pggunaan pujian, galakan, ikrar, nyanyian yg mnyimpulkan tema pngajaran
- penutup motivasi – mdorong murid spy mbuat psediaan utk tajuk / nilai yg akan diajar dlm pelajaran yg berikutnyha

7. apakah kekuatan yg ada pd RPH?
- satu dokumen penting yg mbuktikan guru mngajar bdasarkan sukatan & kperluan m/pelajaran
- prancangan yg dibuat mjadi panduan kpd guru dlm p & p
- guru boleh bsedia dgn alatan, bahan & bedaran mngikut kperluan & bilangan murid
- sbg panduan plaksanaan refleksi
- digunakan oleh guru ganti
- RPH dpt memastikan objektif tcapai / sebaliknya
- Mngetahui secara terp’inci isi² yg hendak disampaikan & urutan yg sesuai
- Buku rekod mngajar satu kemestian yg perlu ada pd setiap org guru

8. cadangkan panduan mggunakan sumber pngajaran
- mulakan dgn cth yg mudah kemudian kpd cth yg lebih kompleks
- cth² mestilah selaras dgn pngalaman & pngetahuan sedia ada murid
- kaitkan cth² dgn prinsip & konsep yg sedang diajar
- pastikan isi kandungan difahami oleh murid
- sumber boleh digunakan dgn baik & dpt mberi kesan visual yg baik
- sumber yg berupa bahan edaran, pastikan bebas drpd kesalahan bahaasa
- pastikan sumber bahan bcedtak mcukupi
- sumber yg baik adalah bsifat anjal & mudah alih

9. nyatakan kelebihan pngajaran mikro
- dilaksanakan dlm kelompok yg kecil
- dilaksanakan dgn hanya satu
- dilaksanakan dlm suasana pngajaran sebenar
- pbincangan dlm kump kecil lg mudah
- bsifat ansur maju kpd gurun pmulaan
- setiap guru pmulaan dpt mbuat refleksi / penilaian kembali bdasarkan rakaman yg dibuata

10. apakah kelebihan pngajaran makro.
- pngajaran secara keseluruhan dlm satu² sesi
- pngjaran dilaksanakan dlm suasana pngajaran sebenar
- kump besar iaitu mnyamai sebuah kelas sebenar
- rakaman diambil utk jadikan panduan
- pbincangan adalah dlm kump yang bsar
- setelah bakal² guru benar² terlatih serta bsedia dlm aktvt p&p

11. apakah psoalan yg perlu wujud bg mmastikan sumber bkesan
- adakah sumber dpt mbantu proses p & p
- adakah sumber yg digunakan nudah digunakan
- adakah sumber mudah digunakan
- adakah sumber mudah difahami oleh murid
- adakah visual sumber jelas
- adakah audio jelas
- adakah sumber mpunyai pmeringkatan dlm proses p & p
- adakah sumber boleh digunakan adakah sumber boleh digunakan utk org pseorgan / kump
- adakah sumber boleh mjelaskan konsep dlm bentuk ansur maju
- adakah font & gambar yg dipaparkan td jelas & dpt mjelaskan konsep
- adakah sumber memihak (bias)
- adakah sumber mpunyai unsur pkauman
- adakah sumber bjaya merangsang & memotivasikan murid


TOPIK 7: PEMBINAAN SOALAN² BERDASARKAN TAKSONOMI BLOOM
1. apakah aspek penekanan ujian dlm pdidikan moral?
- kognitif
- afektif
- psikomotor

2. huraikan aras kemahiran dlm bidang kognitif – taksonomi bloom
- pngetahuan: mnguji pngetahuan murid (mngingat kembali fakta, mjelaskan erti, mjelaskan prinsip, mjelaskan istilah, mjelaskan hukum & mjelaskan definisi)
- kefahaman: mnguji kbolehan murid (memahami, menukar & mjelaskan fakta, konsep, hukum, teori, prinsip, pngetahuan & kemahiran utk mnyelesaiukan masalah)
- aplikasi: mnguji kbolehan plajar mggunakan fakta, konsep, hukum, teori, prinsip, pngetahuan & kemahiran utk mnyelesaikan masalah
- analisis: mnguji kbolehan murid mbanding & mghuraikan faktor² kesamaan, pbezaan, & phubungan antara satu sama lain
- sintesis: mnguji kbolehan murid mcantum, mggabungkan & m’integrasikan fakta² / idea² yg bkaitan
- penilaian: mnguji kbolehan murid mbuktikan, mnilaikan, mngesahkan, mgkritik, mrumuskan, / mberi pdpdt sesuatu pnyataan, ciptaan, karya, prinsip, teori dsbgnya

3. apakah konsep item soalan objektif?
- markah yg sama diberi (walau diperiksa oleh pmeriksan yg berbeza)
- hanya memerlukan jawapan yg pendek (bberapa pkataan / frasa)
- cth obj aneka pilihan, ujian salah benar, ujian padanan & ujian mlengkapkan
- setiap calon dibekalkan satu tugasan bstruktur yg mhadkan tindak balas
- tidak b’upaya mnguji kbolehan calon utk peringkat yg lebih tinggi
- tdiri drpd 2 kelompok utama:
- i. jenis yg memerlukan sumbangan jawapan drpd calon
- ii. yg memerlukan calon mbuat pilihan yg tepat drpd bberapa pilihan yg disediakan


4. jelaskan panduan mbina item jenis jawapan pendek
- tugasan soalan adalah jelas & jawapan yg diperlukan adalah ringkas & tepat
- elakkan drpd memetik pkataan / ayat drpd buku teks / petikan (mnyebabkan calon mghafal / telah mngenal jawapan)
- soalan langsung adalah lebih baik drpd knyataan yg tidak lengkap
- elakkan drpd mggunakan lebih drpd satu tmpt kosong

5. apakah prinsip yg perlu dipatuhi utk mbina item melengkapkan
- gunakan kenyataan yg tugasnya adalah spesifik & jelas
- elakkan drpd mggunakan tlalu banyak tmpt kosong
- setiap kenyataan hanya utk satu jawapan shj
- tidak digalakkan memetik terus pkataan / ayat drpd buku teks
- ruang jawapan (garisan) hendaklah sama panjang
- pkataan / frasa yg ditinggalkan haruslah mrupakan isi penting

6. nyatakan bentuk ujian objektif pilihan
- i. item benar-salah
- ii. item padanan
- iii. item aneka pilihan

7. apakah prinsip yg digunakan oleh guru utk mbina item benar-salah?
- elakkan drpd pokok soalan yg tlalu umum
- elakkan drpd mggunakan kenyataan yg kurang penting
- elakkan drpd kenyataan (-)/ mngandungi dua (-)
- jauhkan drpd ayat yg tlalu panjang & kompleks
- kenyataan bg jawapan benar-salah seharusnya sama panjang
- bilangan kenyataan benar dan salah seharusnya sama banyak
- pastikan setiap kenyataan mpunyai satu idea shj
- jauhkan drpd memetik pokok soalan terus drpd buku teks

8. apakah prinsip yg perlu dipatuhi apabila mbina item ujian padanan
- usaha memadankan dicadangkan spy berbentuk homogen
- jumlah butiran soalan disebelah kiri perlu berbeza dgn butiran sebelah kanan
- asas padanan yg diberikan perlulah logikal
- pastikan setiap arahan jelas & difahami calon
- setiap soalan & jawapan perlulah dlm halaman yg sama
- susuanan perlulah secara logik & mngikut urutan yg jelas

9. apakah prinsip yg perlu dipatuhi semasa mbina item aneka pilihan?
- pokok soalan haruslah bmakna & mbayangkan satu pmasalahan yg khusus
- pokok soalan perlulah mngandungi bahan yg relevan shj
- kurangkan pokok soalan dlm bentuk (-)
- semua pilihan jawapan hendaklah sejajar dgn pokok soalan dr segi bahasa
- satu item soalan mestilah mpunyai satu jawapan betul & tepat
- pgganggu yg baik adalah munasabah & hampir² sama
- kdudukan jawapan A, B, C dan D perlu diubah & elakkan drpd mbina satu corak pd kertas jawapan
- kurangkan pgganggu dgn mggunakan pkataan tiada jawapan / semua jawapan di atas.
- sediakan sekurang²nya 4 / 5 pilihan jawapan (mngurangkan murid mbuat tekaan)
- pemeringkatan soalan boleh diubah² utk mngukur pcapaian murid di pringkat yg lebih tinggi
- setiap pilihan jawapan perlu disusun mngikut tertib & secara bkronologi

10. berikan kebaikan & kelemahan ujian objektif
- kebaikan:
- i. b’upaya mnguji semua bidang m/pelajaran dgn luas
- ii. dpt mnguji aras kognitif pringkat pngetahuan, kefahaman & aplikasi dgn bkesan
- iii. masa mjawab & memeriksa ringkas
- iv. keobjektifan tinggi kerana jawapan yg diperlukan adalah tepat
- v. item ujian dipersembahkan dlm bahasa yg mudah
- vi. unsur emosi dpt dielakkan
- vii. calon yg lemah pnguasaan bahasa juga boleh mjawab
- viii. Kbolehpercayaan kputusan tinggi kerana banyak soalan yg boleh disediakan
- kelemahan:
- i. pbinaan item sukar & memerlukan kpakaran serta masa yg panjang
- ii. kurang dpt mnguji calon pd aras tinggi
- iii. murid tidak dpt mhuraikan idea
- iv. calon merasakan tidak perlu banyak mbuat psiapan (setiap soalan ada jawapan)
- v. calon yg lemah cuba meneka
- vi. item soalan sukar utk diubah olah mngikut susunan bahasa

11. nyatakan konsep soalan struktur
- soalan yg memerlukan murid mberi jawapan dlm bentuk tulisan / lisan
- jawapan yg diberikan merupakan pnyelesaian kpd isu yg dikemukakan (isu nilai, sikap & t/laku)
- tindak balas jawapan adalah terhad (kerana memerlukan jawapan pd kadar / pnyelesaian masalah yg disoal shj)
- jawapan biasanya dlm satu ayat shj / satu perenggan yg tidak begitu panjang
- ia bsifat terhad kerana memerlukan jawapan yg bstruktur
- soalan boleh dibina b’asaskan taksonomi bloom

12. apakah prinsip pbinaan soalan jenis struktur?
- setiap set soalan mestilah dirancang dgn mggunakan JPU
- setiap soalanmestilah jelas & mudah difahami (gunakan penanda soalan – nyatakan, susunkan, jelaskan, bezakan, huraikan & bincangkan)
- pemarkhan bg setiap soalan perlu dinyatakan (mbantu murid mngetahui thp markah bg setiap soalan)
- pemilihan soalan perlu dibuat dgn teliti agar merangkumi keseluruhan topik
- arahan utk murid perlu jelas
- soalan struktur yg banyak pilihan ada;lah tidak digalakkan
- bina soalan mngikut kesesuaian aras kbolehan kognitif murid
- soalan struktur lebih sesuai utk aras analisis, sintesis & pnilaian

13. apakah kebaikan & kelemahan soalanjenis struktur
- kebaikan:
- mudah dibina & ditadbir
- b’upaya mcungkil kbolehan murid mberi idea yg bernas & logik
- boleh digunakan kbanyakan m/pelajaran
- boleh mnguji kmatangan mnyusun idea, mterjemah idea dll
- peluang meneka jawapan adalah kurang
- mggalakkan murid sentiasa bersedia
- peluang meniru dpt dikurangkan
- dpt mngukur hasil pmbljaran yg lebih kompleks
- keburukan:
- pmarkahan bsifat subjektif
- bidang pnyoalan agak tbatas
- pmarkahan mngambil masa yg panjang
- faktor tulisan & kekemasan mpngaruhi pemarkahan
- kesan halo mgkin timbul (pmarkahan pd soalan ptama mpngaruhi pmarkahan soalan berikutnya)
- thp pnguasaan bahasa mpngaruhi muird memahami soalan
- emosi juga akan mpngaruhi pmarkahan

14. jelaskan konsep soalan esei
- tgolong dlm soalan jenis subjektif ttp memerlukan jawapan yg panjang
- permasalah yg diberikan memerlukan murid merangka jawapan b’asaskan bberapa isi yg relevan
- isu / permasalahan yg ditiumbulkan ringkas tp jawapannya amat luas
- idea & fakta yg dibincangkan bsepadu utk mperolehi jawapan yg tepat
- soalan jenis esei berbentuk pbandingan, huraian, pbincangan & rencana
- murid mjawab soalan dlm tulisan / pkataan sdiri
- murid bebas memilih, menerangkan & mbentangkan idea² dgn pkataan sdiri
- pemeriksa memeriksa secara subjektif, holistik, analitik (mngikut kriteria pmarkahan)
- memerlukan murid mnguasai bahasa dgn baik

15. apakah prinsip² pbinaan soalan esei?
- soalan perlu ditulis utk mnyelesaikan satu masalah
- memberi peluang kpd murid utk mjelaskan idea / fakta
- dibina b’asaskan thp kbolehan murid
- soalan perlu jelas & mudah difahami
- bina soalan mggunakan kekunci kata kerja spt huraikan, bincangkan, danbingkan dll

16. jelaskan konsep bank item
- sekumpulan alat pnilaian yg disimpan utk kgunaan ujian
- soalan dibina oleh klompok guru dlm sesebuah sekolah / daerah
- setiap soalan perlu diteliti & diawasi dr semasa ke semasa serta diuji darjah ksukarannya bg pnambahbaikan
- setiap soalan adalah b’asaskan unsur tmptan yg dijadikan bahan p & p murid
- soalan yg disimpan boleh diguna pd bila² masa

17. apakah langkah² mggunakan bank item?
- tentukan kemahiran yg hendak dinilai
- tentukan pringkat² pngujian soalan
- rujuk pd kad yg mngandungi soalan² dlm bank item
- buat pilihan mngikut kperluan

18. bagaimanakah pnyediaan bank item peringkat sekolah?
- mjadi tugas bsama guru pdidikan moral di sekolah
- setiap guru pdidikan moral perlu mhasilkn soalan selepas mbuat pnilaian murid dlm bilik darjah
- soalan² yg baru dimasukkan ke dlm bank item
- soalan yg tidak releven & tidak sesuai dikeluarkan
- bank item perlu disimpan di tmpt yg selamat
- guru perlu mbuat pnilaian darjah ksukaran item setiap kali lepas ujian dilaksanakan

19. bagaimanakah pnyediaan bank item di pringkat PPD?
- item diselian & disimpan di pringkat daerah
- soalan adalah sumbangan setiap guru pdidikan moral dlm daerah
- setiap guru yg mngajar pdidikan moral adalah panel yg mggubal soalan
- tabung soalan boleh digunakan oleh pihak sekolah mlalui pmantauan & pngurusan jawatankuasa tabung soalan

20. tunjukkan langkah² pbinaan bank item
- i. tentukan kemahiran yg hendak dicapai oleh murid
- ii. guru boleh mggubal sdiri / mngutip drpd latihan² yg telah diberikan
- iii. pastikan setiap soalan mnepati kperluan objektif & hasil pmblajaran
- iv. buat pnilaian & saringan serta mngumpulkan soalan² yg difikirkan baik & sesuai
- v. soalan² yg baik shj disimpan dlm tabung
- vi. buat pbincangan dgn rakan guru & nilai setiap soalan secara bsama


TOPIK 8: GURU PENDIDIKAN MORAL SEBAGAI PENYELIDIK MORAL
1. nyatakan 13 jenis salah laku yg dikenalpasti oleh bahagian pnyelidikan dasar
kem pel m’sia
- bjudi - melawan guru - melawan pngawas
- mcuri - memeras ugut - mbuli
- placuran - salah guna dadah - mbawa sejata ke sekolah
- mcabul khormatan - mngancam murid
- mngugut guru - mceroboh
2. bincangkan tentang gejala ponteng sekolah, dr segi punca & cadangan mngatasi masalah tsebut
- seseorg murid yg tidak sampai ke sekolah walaupun pada mulanya memakai baju sekolah & pergi ke sekolah. (ponteng secara bkala & ponteng bterusan)
- faktor ponteng sekolah:
- i. faktor indvdu –
- bsikap (-) thdp pelajaran & tidak bminat utk belajar
- mpunyai konsep kdiri yg rendah & tiada cita²
- lebih mementingkan hiburan drpd pelajaran
- tiada dorongan & motivasi dlm pelajaran
- tiada kemahiran belajar
- gangguan kesihatan kerana kekurangan zat makanan & lembam
- mngambil kesempatan dr pd keadaan cuaca
- kesesakan jalan raya
- ii. faktor keluarga –
- suasana r/tangga yg sering dilanda krisis spt pgaduhan, pceraian, perpisahan & kmatian ibu bapa
- keadaan kmiskinan & kekurangan klengkapan sekolah
- desakan utk mbantu keluarga
- sikap ibu bapa yg tidak mementingkan pdidikan
- desakan drpd ibu bapa utk memenuhi harapan yg tlalu tinggi di luar kmampuan murid
- iii. faktor sekolah –
- ptadbiran & pngurusan sekolah yg kurang cekap
- keadaan fizikal sekolah yg kurang selesa
- sistem kawalan & pnyeliaan yg tidak cekap
- kgiatan ko kurikulum yg tidak terancang
- tumpuan yg blebihan thdp peperiksaan
- sikap tidak prihatin thdp murid
- hukuman yg mjatuhkan maruah
- sikap guru yg tidak prihatin kpd murid yg ktinggalan
- p & p yg mjemukan
- perasaan takut akibat guru yg garang & kasar
- hukuman yg tidak setimpal
- lokasi sekolah yg bhampiran dgn tmpt hiburan & pasar raya
- iv. faktor rakan sebaya –
- pngaruh rakan sebaya yg suka mbazir masa
- paksaan / ancaman drpd rakan sebaya utk mdptkan p’iktirafan

- cadangan mngatasi masalah ponteng sekolah:
- i. faktor sekolah –
- mngadakan sistem pnyeliaan yg lebih kerap
- mlibatkan PIBG
- bkerjasama dgn pihak polis
- mngadakan ceramah
- mwujudkan sistem kawalan keluar masuk sekolah yg lebih kemas
- pnyemakan jadual waktu secara bkala
- mpertingkat keceriaan & mpbanyakkan kemudahan
- guru mggalakkankhadiran murid ke sekolah
- ii. psikologi murid –
- mngadakan kursus kemahiran belajar secara bterusan
- kursus motivasi bg murid bmasalah
- kem jaya diri / kem bina insan
- kem mbina diri & semangat
- mngadakan lawatan sambil blajar
- kegiatan gotong-royong & khidmat masyarakat
- sistem mentor & pbimbing rakan sebaya
- mplbagaikan kegiatan luar bilik darjah & riadah
- iii. faktor komuniti –
- mggalakkan lebih banyak kerjasama & plibatan ibu bapa mlalui ceramah
- kerja gotong-royong
- majlis suai kenal
- program keibubapaan
- pjumpaan & dialog

3. bincangkan tentang isu salah laku merokok di kalngan pelajar, dr segi sebab murid merokok & cadangan mngatasi maslah tsebut
- sebab utama murid merokok:
- utk mhilangkan kbosanan
- utk mhilangkan ksepian & kbosanan
- utk mredakan tekanan
- mudah diperoleh / dibeli
- merokok mnyeronokkan
- kelakuan yg lumrah dlm masyarakat
- utk bjaga hingga lewat malam
- dipengaruhi rakan²
- ramai org dlm komuniti yg merokok
- utk mdptkan nikmat merokok
- cara mngatasi masalah merokok:
- mberikan kesedaran bahaya merokok & kesan sampingan thdp mereka yg merokok
- kempen dlm bentuk pmblajaran cth kempen tak nak merokok
- pnguatkuasaan undang²
- larangan kawasan merokok di tmpt awam
- murid² boleh diajak utk mhayati tentang prinsip kasih sayang
- ibu bapa perlu prihatin dgn tindak tanduk anak²

4. bincangkan tentang vandalisme & faktor yg mdorong vandalisme
- salah laku merosakkan harta awam spt :
- i. merosakkan kerusi meja
- ii. merosakkan tandas
- iii. mconteng dinding bangunan
- iv. memecahkan singki
- v. memecahkan pintu tingkap
- vi. merosakkan telefon awam di sekolah
- vii. merosakkan bekas simbahan air tandas
- faktor yg mdorong
- perasaan tidak puas hati thdp sesuatu tindak tanduk pihak sekolah / guru
- tidak mpunyai bimbingan ajaran agama, &b moral yg kuat
- pngaruh media, mlalui filem yg ditonton
- pngaruh psekitaran yg semakin menular
- faktor keluarga yg tidak stabil
- murid yg mpunyai pcapaian rendah dlm pelajaran lebih cenderung utk mlakukan vandalisme
- pngaruh rakan juga mjadi tarikan utk mlakukan vandalisme

5. apakah program yg dikenalpasti dpt mbantu mngurangkan kes salah laku?
- program phayatan & pjiwaan agama –
- program mngenal diri – mnekankan kpd kesedaran diri thdp peranan mereka di sekolah, di rumah & dlm masyarakat
- mplbagaikan program mrentas cabaran fizikal – spt kembara & aktvt lasak akan dpt mlepaskan reaksi k’upayaan fizikal yg blebihan
- program pdekatan kasih sayang – guru akan diberi anak angkat yg mngalami masalah salah laku serta masalah moral
- program rakan sebaya –
- program rakan cop – mpunyai hala tuju (+) dlm mberikan kesedaran tentang salah laku serta planggaran undang²

6. huraikan secara ringkas tentang isu-isu moral dlm masyarakat kini
- isu pderaan: pderaan bukan shj blaku kpd kanak² ttp juga blaku di kalangan org dewasa
- rasuah: mnerima sogokkan sama ada berupa wang ringgit / apa juga bentuk bg mlindungi, mluluskan, mpermudahkan urusan, mngelak drpd didenda, dihukum dll yg mnyalahi undang².
- Mlibatkan semua org tmasuk tokoh politik, ahlin pniagaan, peg pnguatkuasa, dsbgnya
- pnyalahgunaan dadah: mngambil dadah sama ada secara mhisap, mhidu, mggunakan suntikan, makan dan cara² lain yg bukan disebabkan tujuan perubatan
- gengsterusme: kump seminat yg dianggotai oleh ahli² yg bkecenderungan mlakukan plakuan (-) / plbagai salah laku & pnubuhannya mlibatkan satu upacara yg ritual
- ahli²nya terikat dgn p’aturan & undang² yg perlu dipatuhi bsama
- aktvt kump spt bgaduh, mnyamun, meminta bayaran plindungan
- pornografi: mnyebar & mbangunkan gambar lucah dlm p’isian komputer
- p’abaian warga tua: disebabkan anak² sibuk mngejar kekayaan hingga ktiadaan masa utk mjaga ibu bapa yg telah tua lg uzur
- mcabul khormatan: pbuatan mgganggu dgn niat memegang / meraba bahagian² sulit kaum wanita
- pmbuangan bayi: mninggalkan bayi yg baru dilahirkan akibat phubungan luar nikah antara pasangan lelaki & perempuan. Disebabkan malu malhirkan anak luar nikah mereka sanggup mbuang bayi yg baru dilahirkan
- sumbang mahram: mlakukan zina / merogol anak sdiri demi kpuasan seks
- bersekedudukan: duduk bsama spt suami isteri ttp tiada ikatan pnikahan, ada kala hingga mlahirkan anak

7. senaraikan ciri utama kajian tindakan
- btujuan mperbaiki mutu pdidikan mlalui perubahan guru dlm proses pngjaran
- mlibatkan proses pmbljaran & pkmbangan ikhtisas guru yg sistematik & kritikan mbina
- mlibatkan guru mbina teori drpd amalan sebenar secara praktik & bukan b’asaskan teori
- k’utamaan ialah utk mperbaiki amalan sdiri
- dilakukan dlm situasi sebenar dlm bilik darjah
- dilaksanakan bsama rakan secara kolaboratif
- isu /pmasalahan di sekolah mjadi fokus kajian
- mlibatkan tindakan intervensi iaitu dr org lain utk mrapatkan hubungan antara amalan sebenar dgn harapan & jangkaan kajian

8. apakah pbezaan antara kajian tindakan dgn kajian bsifat kuantitatif?
Kajian tindakan Kajian kuantitatif
Obj utk guru mperbaiki amalan sdiri & mbentuk teori pribadi yg praktis & kritis Obj ialah mbuat generalisasi & mnguji teori serta mjelaskan prinsip
Reka bentuk boleh diubahsuai mngikut keadaan & kperluan situasi sebenar sekolah Reka bentuk ditetapkan tlebih dahulu
Pnyelidik adalah sbahagian drpd subjek kajian. Maklumat kajian diperoleh secara langsung drpd subjek kajian Pnyelidik bukan subjek kajian. Subjek kajian adalah sampel yg dipilih dgn mggunakan sampel tertentu
Pnyelidikan dilakukan dlm situasi sebenar & analisis hasil kajian bsifat kualitatif dgn mggunakan teknik & kaedah berbentuk diskripsi naratif Nilai pnyelidikan bgantung kpd teknik sampling & analisis statistik utk mngukuhkan huraian data²
Laporan hasil kajian mggunakan bahasa yg mudah difahami Laporan kajian bsifat teknikal & guru memerlukan pngetahuan yg khusus utk memahaminya

9. berikan ciri² kajian tinjauan
- kajian bsifat mnyeluruh mngenai sesuatu isu / pmasalahan
- kutipan data yg cepat
- pggunaan saiz sampel yg besar
- maklumat dipungut secara terus drpd responden dlm masa yg singkat
- dpt mbuat knyataan yg umum utk sesuatu populasi kajian
- pmilihan sampel secara rawak mudah, psampelan bstrata, psampelan sistematik, & psampelan bkelompok
- boleh dilakukan dgn soal selidik, secara pos, temu bual secara lisan, / secara kertas pensil, mlalui sms, emel serta temubual telefon
- kajian & ujian rintis perlu dijalankan sebelum instrumen digunakan
- ciri² instrumen soal selidik mesti sesuai dgn ksediaan responden, format instrumen yg sistematik, arahan yg jelas, surat & dokumen disertakan bsama instrumen
- temu bual, bstruktur, temu bual semi struktur & temu bual tidak bstruktur
- menentukannjenis te,mu bual, rancangan temu bual, stail, kandungan & susunan soalan temu bual

10. apakah ciri² asas utk mjadi penemu baul yg baik
- tidak mulakan sesi temu bual yg dingin
- sentiasa sedar tujuan temu bual
- soalan ditanya secara semulajadi, soal perlu disoal dgn jelas & tepat
- bwatak sbg pdengar yg baik
- pakaian & pnampilan yg sesuai
- tmpt yg selesa,
- mhormati responden,
- blatih sebelum sesi, & mhargai responden

11. nyatakan ciri² kajian kes
- kajian ini mjawab psoalan bila, b/mana & mngapa
- tdiri drpd 2 jenis – penerokaan & diskriptif
- boleh dilakukan thdp seorg indvdu, beberapa org, kump / bberapa kump dlm sebuah organisasi spt sekolah, jabatan / kementerian
- alat yg biasa digunakan ialah soal selidik, temu bual, pmerhatian & penelitian dokumen
- jg boleh mggunakan dokumen personal spt diari, memo, surat, fotografi, rakaman dsbgnya
- soal selidik digunakan utk mngetahui psepsi responden thdp sesuatu fenomena yg blaku
- ujian digunakan utk mngukur pcapaian responden (ujian penentu t/laku)
- temu bual separa struktur & temu bual tbuka digunakan spy semua maklumat yg diperlu diperolehi
- pmerhatian turut serta & pmerhatian tidak turut serta
- pnyelidik tidak perlu mggunakan semua alat kajian ttp memilih yg sesuai utk mjawab soalan kajian
- utk mningkat kesahan & kbolehpercayaan kaedah triangulasi boleh digunakan (pmerhatian, soal selidik & temu bual)
- rakaman pmerhatian boleh mggunakan alat perakam audio & video

12. apakah makna APNIEVE?
- prtubuhan di bawah UNESCO (educational scientific and culture organization)
- obj utama utk mpromosi & mbangunkan pdidikan secara mnyeluruh, mngamalkan pdidikan nilai, pdidikan hak kbebasan manusia, pdemokrasian pdidikan dlm konteks global, khusus di asia pasifik
- bgerak atas dua deklarasi antarabangsa: i. deklarasi hak kebebasan manusia artikel 26 (2) & deklarasi MINEDAP ke vi thn 1993.
13. apakah makna analisis nilai learning to live together in peace and harmony?
- suatu usaha pmblajaran utk hidup secara bsama dlm keadaan yg aman & harmoni
- mlalui memahami serta sifat toleransi serta tolak ansur
- btujuan mngamalkan nilai kerjasama, harmoni, serta toleransi dlm khiudupan

14. apakah kategori asas nilai yg perlu diketahui utk mjana pmblajaran thdp nilai hidup bsama?
- nilai utama: asas nilai semulajadi manusia yg ada pd setiap manusia
- nilai personal: nilai yg baik kpd setiap indvdu
- nilai kmasyarakatan: nilai yg baik yg diterima oleh masyarakat
- nilai kbudayaan: nilai yg bkait dgn budaya, kesenian & kesusasteraan
- nilai institusi: yg mlibatkan nilai tentang politik, moral, nilai yg mantap serta diamalkan

15. nyatakan nilai kemanusiaan sejagat
- i. nilai yg bkaitan dgn fizikal:
- kemuliaan diri
- kesihatan diri
- kebersihan
- tabiat kebersihan diri
- pmakanan
- ii. nilai yg bkaitan dgn sosial:
- kerjasama, toleransi, & kawalan psekitaran
- ketepatan
- adab
- kesenian
- budaya
- mghormati agama lain
- kefahaman secara global
- bsopan santun
- mjaga etika
- iii. nilai yg bkaitan dgn intelektual:
- evolusi mental
- kebebasan pmikiran
- pngetahuan
- iv. nilai yg bkaitan dgn moral:
- kawalan diri
- kjujuran
- keikhlasan
- patriotisme
16. jelaskan mngenai model pngajaran APNIEVE
- thp konsep: mngetahui diri sdiri & org lain, klakuan, budaya, sejarah , negara dll
- memahami diri sdiri & org lain, konsep, punca isu, & proses
- thp afektif: mbuat pnilaian pngalaman, refleksi, penerimaan, mhargai & menerima diri & org lain
- thp aktif: btindak/plaksanaan mbuat kputusan, kemahiran komunikasi, mngatasi konflik, resolusi dll
17. apakah nilai utama yg disarankan oleh APNIEVE?
- i. kesihatan & khamonian thdp psekitaran:
- kesihatan secara holistik
- kcergasan fizikal
- mhargai khidupan
- pjagaan alam sekitar
- ii. kebenaran & kbijaksanaan:
- bfikir secara kritikal
- b’orientasikan masa depan
- kmanusiaan & saintifik
- kfahaman yg mdlm (pnerokaan)
- iii. kasih sayang & belas kasihan:
- kyakinan diri
- kbenaran & intigriti
- disiplin diri
- empati / mnyayangi & turut serta
- iv. kreatvt & mhargai keindahan:
- daya imaginasi
- perasaan gerak hati
- ‘kepekaan
- v. keamanan & keadilan:
- mhormati hak asasi manusia
- toleransi
- bekerjasama
- ksedaran sosial
- kesaksamaan
- mhalang kganasan
- vi. mngambil berat tentang pkmbangan manusia:
- keadilan ekonomi & ksamarataan
- mudah
- daya pngeluaran & kberkesanan
- etika kerja / industri
- mngelola sumber
- vii. perpaduan & kerjasama secara global:
- mnyayangi negara
- demokrasi
- warganegara yg btanggungjawab
- kesatuan & keadilan
- saling bkerjasama
- keamanan sejagat
- viii. Semangat kerohanian secara global:
- menerima takdir
- toleransi beragama
- perasaan keamanan yg mdlm


TOPIK 9: PENILAIAN UTK TAHUN 5 & 6
1. berikan pbezaan formatif & pnilaian sumatif
- pnilaian formatif: utk mngukur kmajuan murid setelah mcapai hasil pmbljaran bg sesuatu unit pmbljaran / bab
- ciri² pnilaian formatif:
- i. pggunaan ujian utk mlihat pcapaian murid dlm sesuatu bab pmbljaran
- ii. ada unsur pmbentukan semula selepas plaksanaan ujian
- iii. dijalankan secara bterusan dlm proses p & p
- iv. mngambil tndakan susulan yg sesuai mngikut pcapaian murid
- v. guru dpt mnilai kamajuan murid dlm plbagai aspek (tmasuk aspek² yg tidak dpt dinilai secara bpusat)

- penilaian sumatif: pnilaian yg dijalankan di akhir sesuatu kursus
- ciri² penilaian sumatif:
- i. dikaitkan dgn pnilaian pd akhir thn / akhir semester
- ii. utk mbezakan pcapaian seorg murid dgn murid lain (juga utk mbuat pmilihan)
- iii. pnilaian secara bpusat (UPSR, PMR, SPM & STPM)
- iv. kputusan pnilaian bpusat dpt mberi maklumat tetang pcapaian seluruh negara

2. apakah konsep pnilaian?
- guru dpt memastikan pkmbangan potensi secara mnyeluruh & bsepadu (intelek, rohani, emosi & jasmani selaras dgn falsafah PN)

3. apakah objektif pnilaian di sekolah?
- mngesan pkmbangan murid secara mnyeluruh
- utk mngenal pasti kekuatan / kelemahan murid dlm pmbljaran lebih awal (dr semasa ke semasa)
- mngetahui / mngukur kberkesanan pngajaran
- merancang & mngubahsuai pngajaran
- mjalankan tindakan susulan yg sesuai dgn serta merta

4. apakah kpentingan pnilaian dlm pdidikan moral?
- dpt mbantu murid mngatasi masalah pmbljaran yg telah dikenalpasti, spy kelemahan tsebut tidak thimpun
- kekuatan murid yg mnguasai sesuatu nilai & tindakan dpt diperkukuh & diperkayakan
- dpt mbantu murid mningkatkan kemajuan dlm pmbljaran mlalui aktvt tindakan susulan yg efektif
- mbantu memotivasikan murid utk terus blajar utk mcapai kjayaan
5. pbezaan ujian formatif ujian sumatif
- mngesan punca klemahan murid - pberian sijil & pggredan
- sepanjang proses p & p - di akhir kursus / semester
- kognitif, afektif & psikomotor - kognitif
- satu² segmen / bahagian - obj kursus yg dirancang
- terhad kpd tugasan pmbljran shj - b’aneka jenis
- b’ubah² mngikut kperluan segmen - b’asaskan JPU, plbagai
aras ksukaran
- ujian bulanan / lmbaran kerja - UPSR, PMR, SPM &
STPM

6. apakah yg dimaksudkan pnilaian secara FORMAL?
- mlibatkan suatu prosedur / tatacara yg telah ditetapkan (perlu dipatuhi oleh semua calon)
- dirancang / dibina b’asaskan p’aturan / tatacara yg ditetapkan
- setiap kurikulum mjadi dasar dlm kursus, dikaji utk mnentukan jenis, bentuk ujian & bagaimana dilaksanakan
- cth UPSR, PMR, SPM & STPM
- btujuan mberikan thp pcapaian setiap murid bdasarkan pmbljaran / kurikulum yg ditetapkan
- mggunakan prosedur JPU & JPT (jadual penentuan tugasan)

7. JPT mberikan panduan mlaksanakan tugasan yg diberikan spt:
- format pnulisan (bntuk folio / pnulisan pnyelesaian masalah)
- forn yg perlu digunakan
- saiz font
- syarat pemaparan rajah & jadual
- bilangan muka surat yg diperlukan
- langkah² pnulisan
- sumber rujukan
- markah setiap bahagian bdasarkan tugasan
- tajuk pbincangan / tugasan yg perlu dilaksanakan
- corak pbincangan (indvdu / kumpulan)
- lain² panduan utk murid mlaksanakan tugasan dgn lancar

8. apakah tujuan JPU?
- mjadikan ujian yg dibina mngikut prosedur yg ditetapkan
- dpt mjamin kesahan & kbolehpercayaan ujian
- sbg panduan & penentu kpd pggubal soalan
- dpt mstabilkan taraf serta aras ksukaran ujian (dr setahun ke setahun)
- akan menentukan pmberatan setiap soalan bdasarkan aras taksanomi bloom
- panduan & prosedur mbolehkan pggubal mbina soalan yg telah ditetapkan
- mbolehkan satu pbandingan dibuat antara satu ujian dgn ujian yg lain
- dpt mggambarkan pbahagian aras kbolehan murid (ada soalan aras rendah, sederhana & sukar)

9. apakah ciri² utama JPU?
- i. pbinaan ujian hendaklah mngikut prancangan & kperluan spesifikasi ujian yg ditetapkan
- ii. sampel prancangan ujian yg hendak djalankan hendaklah mwakili item ujian yg seimbang (mliputi aspek kemahiran & pngetahuan yg boleh dilaksnakan oleh murid)
- iii. mnyenaraikan aras kmahiran yg akan diuji (pngetahuan, kfahaman, aplikasi, analisis, sintesis & pnilaian)
- iv. dibina b’asaskan carta dua hala (paksi tegak – mngandungi tajuk² & paksi mdatar mngandungi jenis kemahiran yg diuji)
- v. mberi gambaran tentang bilangan soalan dlm sesuatu ujian
- vi. ujian yg dibina mlalui plbagai pringkat (pbinaan item, mkaji semula, proses ujian awal – utk memastikan item adalah sesuai)
- vii. mggambarkn bilangan soalan mngikut aras ksukaran
- viii. Juga memastikan sama ada unit² pmbljaran telah dikuasai dgn baik


10. nyatakan elemen² penting dlm JPU yg perlu difahami oleh guru
- keseimbangan sasaran ujian
- keseimbangan thp pmbljaran yg telah dilaksanakan
- format ujian ( item jenis objektif aneka pilihan, benar-salah, struktur / esei)
- jumlah item soalan
- bilangan item ujian bg setiap sasaran thp pmblajaran
- kbolehan kemahiran yg dipilih bg setiap JPU

11. senaraikan langkah yg diperlukan utk pbinaan ujian bdasarkan JPU
- merancang ujian
- mggubal soalan
- memilih & mnyelaras soalan
- prauji soalan
- memasang kertas soalan

12. apakah langkah² yg perlu dilaksanakan dlm merancang ujian?
- mkaji sukatan pelajaran: utk mperoleh maklumat yg mnyeluruh tentang kurikulum yg dibina
- menentukan kpentingan setiap isi kandungan (skop & kdalaman sesuatu tajuk, darjah ksukaran sesuatu tajuk, masa pngajaran bg sesuatu tajuk dsbgnya)
- m’analisis objektif pdididkan: utk mnentukan jenis kemahiran yg perlu diuji & thp ksukaran yg perlu diuji
- kpentingan JPU : ujian akan dibina secara sistematik
- kesahan dr segi pnyampelan sukatan pelajaran (taburan yg seimbang)
- diuji pd keseluruhan kurikulum
- taraf, mutu & aras ksukaran dpt dikekalkan dr thn ke thn (walau dibina oleh org lain)

13. apakah cara plaksanaan pnilaian tidak formal?
- pmerhatian
- rekod
- anekdot
- temu bual
- soal selidik
- bertulis

14. apakah tujuan pmerhatian?
- mngesan serta merta: dpt mngesan pnguasaan hasil pmbljaran dgn serta merta
- mngesan kemajuan: mngesan kekuatan & kelemahan slepas bberapa pmblajaran. (mlibatkan indvdu / kump)
- mngesan pcapaian: dirancang secara indvdu, mlibatkan pcapaian & pbinaan instrumen spt senarai semak, skala kadar, ujian btulis & lisan
- mngesan fenomena t/laku: secara indvdu (pkmbangan sahsiah), jika secara kump (kesan interaksi sosial antara indvdu dlm kump)

15. bagaimanakah merekodkan pmerhatian?
- 1. senarai semak: senarai item yg disediakan utk mngenalpasti pkmbangan dr segi pngetahuan, kemahiran, sikap , sahsiah & kbolehan murid
- mnentukan jenis t/laku, kekerapan t/laku dll
- memerlukan satu jadual & t/laku yg dpt dilihat akan dicatat dgn (√)
- 2. rekod anekdot: satu catatab ringkas mngenai satu pristiwa / t/laku murid yg dianggap penting
- ditulis secara objektif mnerangkan fenomena blaku (bila & dimana blaku)
- catatan dpt mbantun guru utk memahami tentang diri murid tsebut
- pkara yg perlu diptimbangkan utk mcatat rekod anekdot :
- i. mbuat pmhatian thdp peristiwa yg blaku (walau tidak dirancang)
- ii.tidak perlu tentukan murid yg hendak diperhatikan
- iii. mngenalpasti peristiwa itu penting & signifikan kpd spek pkmbangan murid
- iv. tulis pristiwa secara jelas & objektif
- v. catatan yg mggamabarkan tentang pkmbangan bahasa & literasi, pola interaksi sosial, kmahiran mnyelesaikan masalah & kjayaan² yg dicapai
- 3. rekod berterusan: catatan dlm bentuk naratif (cerita) ke atas indvdu / kump murid semasa blakunya sesuatu peristiwa
- Setiap plakuan & ptuturan murid akan dicatat spanjang tempoh pmerhatian (5 – 10 minit)
- Guru akan dpt mngukur tentang k’upayaan murid btoleransi, b’interaksi & memahami konsep² moral yg perlu bg setiap indvdu
- Dilaksanakan secara bterusan & item dibinalebih kpd memehami fenomena murid (pbentukan sahsiah, pngetahuan, kemahiran sosialisasi & k’upayaan diri utk mngambil tindakan susulan
- Rekod boleh disimpan dlm bentuk portfolio, rekod pribadi murid, pkmbangan murid dr segi sahsiah, plakuan & hasil kerja murid

16. apakah ciri² portfolio?
- satu himpunan bukti / keterangan yg tkumpul bkenaan dgn pkmbangan & kmajuan murid dlm jangka masa yg ditetapkan
- boleh mggambarkan secara realistik tentang kebolehan murid (drpd bgantung pnilaial secara ujian)
- btujuan utk mrekod pngalaman, usaha, kemajuan & kjayaan yg diperolehi
- mngandungi sampel kerja murid spt lukisan, kraf, gambar foto murid, sampel drpd aktvt murid, hasil penulisan & senarai semak yg dibuat dr semasa ke semasa
- mnyediakan asas utk pnilaian & panduan utk pmbljaran seterusnya
- merupakan satu fail, kotak / disket (yg mnyimpan bukti & maklumat murid

17. apakah pkara yg perlu diambil phatian utk mnyediakan instrumen soal selidik?
- ciri instrumen yg baik mesti sesuai dgn ksediaan responden, format instrumen yg sistematik, arahan yg jekas & mudah difahami
- ujian rintis perlu dijalankan sebelum instrumen soal selidik digunakan
- perlu mggunakan bahasa yg mudah, selaras dgn responden, elakkan soalan yg dwi maksud, elakkan soalan yg kabur dll
- boleh mggunakan skala Likert, skala pbezaan semantik, skala thurstone & skala gutman

18. apakah ciri² asas pnemu bual yg baik?
- tidak memulakan sesi t/bual yg dingin
- sentiasa sedar tujuan t/bual
- saolan ditanya secara semula jadi
- soalan yg penting perlu disoal dgn jelas & tepat
- bwatak sbg pdengar yg baik
- pakaian & pnampilan yg sesuai
- tmpt yg kondusif
- mhormati responden
- blatih sebelum sesi t/bual dilaksanakan
- mhargai responden

19. apakah pkara yg perlu difikirkan utk pbinaan instrumen pnilaian t/laku moral (psikomotor)
- ciri² t/laku moral yg diperlukan
- ciri² pnilaian t/laku yg lain
- kpentingan pnilaian t/laku moral kpd murid
- pbinaan item pnilaian t/laku moral yg sesuai
- faktor² yg perlu dipertimbangkan dlm t/laku moral

20. huraikan taksonomi afektif & ciri²nya
- penerimaan: bkaitan dgn sensitvt murid thdp khadiran fenomena / stimuli yg tertentu (murid mahu terima stimuli / tidak)
- tbahagi kpd 3 thp :
- i. sedar tentang fenomena yg wujud
- ii. bsedia utk menerima fenomena
- iii. mberi phatian kpd fenomena
- maklum balas: gerak balas lebih drpd mnyedari tentang fenomena yg wujud
- murid mlibatkan diri secara aktif
- mbuat pnilaian: mberi maklum balas pegangan nilai tertentu seorg murid
- t/laku murid konsisten dlm situasi yg bsesuaian (utk mnilai nilai yg hendak dinilai)
- pngurusan: bhadapan dgn situasi lebih drpd satu nilai boleh diguna
- mngurus & mnyusun nilai² dlm satu sistem agar nilai² tertentu lebih diutamakan
- pwatakan bdasarkan nilai: internalisation telah mngambil tmpt dlm heiraki nilai seseorg indvdu (dia boleh diperwatakkan sbg mpunyai set nilai yg tertentu)

21. jelaskan maksud penilaian kemajuan b’asaskan sekolah (PKBS)
- utk mngesan pkmbangan indvdu secara mnyeluruh mngikut matlamat & objektif KBSR
- PKBS adalah sbahagian drpd aktvt p & p di dlm bilik darjah
- dilaksanakan secara bterusan utk mngesan pnguasaan kemahiran murid
- sebahagian drpd pnilaian jenis formatif
- utk mngesan & mngukur kbolehan & prestasi murid di peringkat akhir psekolahan KBSR
- dikendalikan sdiri oleh pihak sekolah (item yg dibina bsama d pringkat daerah

22. nyatakan prinsip pnilaian kemajuan b’asaskan sekolah (PKBS)
- perlu dijalankan mngikut matlamat & objektif p & p dlm bilik darjah
- guru btanggungjawab memikir pkara yg perlu diajar, cara mngajar & bentuk pnilaian
- aktvt pnilaian dijalankan secara bterusan
- maklumat hasil penilaian digunakan utk mngesan punca kelemahan & mngambil tindakan susulan
- dpt digunakan utk mbantu murid mngatasi kelemahan pnguasaan kemahiran, mbina sikap yg (+) thdp pmbljaran & mggalakkan mereka b’usaha mcapai kcemerlangan

23. apakah tujuan pnilaian kmajuan b’asaskan sekolah (PKBS)?
- utk mperbaiki pmbljaran murid (mlakukan p’ubahsuaian aktvt b’asaskan maklumat yg diperolehi
- utk mngetahui kekuatan & kelemahan pmblajaran murid (spy pelan tindakan susulan dpt diambil)
- utk mningkatkan kcekapan & prestasi guru (mlalui kawalan & pnambahbaikan)
- utk mwujudkan sikap sentiasa bsedia di kalangan murid²
- merangsang murid spy sentiasa mperbaiki pmbljaran mereka
- utk mningkatkan motivasi murid utk terus belajar

24. senaraikan beberapa ciri² PKBS
- digubal sdiri oleh guru m/pelajaran di sekolah
- dpt mngesan pkmbangan indvdu dr segi kognitif, afektif & psikomotor
- tidak mnekankan pbandingan pcapaian antara murid
- boleh dilaksanakan mlalui pmerhatian, lisan / btulis
- disesuaikan dgn objektif & thp kbolehan murid
- mngandungi kdua² pnilaian formatif & sumatif
- proses pnilaian mesti bersistematik (tentukan objektif pnilaian, isi kandungan, bentuk ujian & cara pnilaian dilaksanakan)
- ptadbiran PKBS adalah tsusun (perancangan & tindak susul dilaksanakan dgn rapi)
- pnilaian bsifat mnyeluruh (mnilai kognitif, afektif & psikomotor)
- lebih menekankan pkmbangan indvdu (btujuan utk mperbaiki kelemahan indvdu itu sdiri)

25. apakah bentuk ujian PKBS?
- ujian pcapaian: mngukur pcapaian murid dr segi pngetahuan & kfahaman
- ujian prestasi: mnilai kbolehan serta prestasi murid dlm sesuatu m/pelajaran / kemahiran
- ujian pmerhatian: mngenalpasti & mbuat catatan ciri² pkmbangan murid dr segi afektif
- ujian situasi: mngenalpasti & mbuat ptaksiran tentang pola sikap & nilai murid² mlalui situasi tertentu
- ptaksiran hasil kerja: mngenalpasti mutu hasil kerja yg dicapai

26. apakah kegunaan PKBS
- laporan disampaikan kpd ibu bapa & guru sekolah menengah
- utk pnempatan di sekolah menengah
- dihantar utk simpanan JPN / PPD


TOPIK 10: PERANAN GURU PM DLM MEREALISASIKAN ASPIRASI NEGARA
1. senaraikan objektif² dasar pendidikan kebangsaan
- mnyatukan kanak² sekolah drpd plbagai kaum & mnyediakan tenaga kerja yg mcukupi utk pmbangunan negara
- mggalakkan pkmbangan sosial, ekonomi, politik & plbagai kbudayaan
- memastikan sistem pelajaran dpt memenuhi mtlamat negara ke arah mlahirkan insan yg bastu padu, bdisiplin, & tlatih
- mbantu mlahirkan tenaga kerja tlatih utk jangaka pendek & jangka panjang & bsatu dan bdisiplin
- mewujudkan sistem pdidikan yg lebih bkualiti &btaraf antarabangsa
- memastikan sistem pdidkan b’upaya mnangani pkmbangan sains & teknologi

2. apakah strategi dasar pdidikan kebangsaan?
- mjadikan bahasa malaysia sbg bahasa pngantar utama
- mwujudkan kurikulum yg sama & b’orientasikan m’sia
- mwujudkan sistem peperiksan yg sama
- mlicinkan prosedur pngurursan pdidikan
- mningkat mutu pdidikan yg bsifat mnyeluruh
- mnyedikan pdidikan yg myeluruh, seimbang & bsepadu
- mngadakan peluang pdidikan asas sekurang²nya selama 9 thn
- mdemokrasikan peluang pdidikan dgn mwujudkan pluang serta pmbangunan seimbang antara bandar &b luar bandar
- mnyediakan kurikulum rendah (KBSR) & kurikulum menengah (KBSM)
- mperluaskan pdidkan praktikal
- mwujudkan konsep pmbljaran spanjang hayat
- mperluas & mplbagaikan kmudahan pdidikan kmudahan pdidikan di pringkat pngajian tinggi
- mpertingkatkan pdidkan krohanian, moral & disiplin
- mwujudkan sekolah bestari

3. apakah kpentingan rukun negara?
- utk memupuk khidupan yg harmoni, suatu tujuan, sau wawasan, & sentiasa memikikran perpaduan nasional
- ideologi yg mggambarkan cara hidup masyarakat m’sia
- mjadi suatu lambang kekuatan serta kmapanan masyarakat m’sia
- mjadikan masyarakat m;sia mpunyai hala tuju dlm hidup b’agama
- mlambang hati budi serta k’ampuhan nilai budaya setiap masyarakat m’sia

4. apakah kpentingan wawasan 2020/
- mnetapkan arah tujuan yg perlu dilaksana agar perancangan lbih bfokus & jelas
- memantapkan mtlmat yg akan mbantu kerajaan & rakyat mnetapkan usaha utk mcapai wawasan pbangunan negara
- mbantu kerajaan & pihak yg bkepentingan menetapkan strategi dl proses pmbangunan negara
- sbg penanda aras yg bkaitan dgn penentu jangka masa bg mrealisasikan semua uasaha ke arah pkmbangan & pbangunan
- dpt mnetapkan pcapaian serta mnentukan jangkaan yg boleh dilakukan pnambahbaikan jika blaku kekurangan

5. huraikan cabaran² wawasan 2020
- 1. mbentuk sebuah negara bangsa yg bsatu padu
- 2. mlahirkan sebuah masyarakat m’sia yg bebas, teguh & mpunyai kyakinan diri
- 3. mbangunkan masyarakat demokrasi yg matang
- 4. mbentuk sebuah masyarakat yg kukuh moral etikanya & utuh nilai k’agamaannya
- 5. mwujudkan masyarakat yg matang & bsifat toleran
- 6. mbentuk masyarakat yg bsifat sains serta progresif
- 7. mwujudkan masyarakat berbudi & bbudaya pnyayang
- 8. mjamin pbentukan sebuah masyarakat yg adil ekonomi
- 9. mwujudkan masayarakat yg makmur

6. apakah peranan guru utk memastikan wawasan 2020 mjadi knyataan
- peranan sbg guru
- peranan sbg ahli masyarakat
- peranan sbg indvdu
- peranan sbg ahli keluarga

7. senaraikan amalan etika pguruan yg perlu diamalkan oleh para guru
- imej yg merangkumi peribadi & pwatakan seseorg
- cara bpakaian secara rasmi / tidak
- kekemasan diri tmasuk semasa b’interaksi
- hemah diri merangkumi aspek rohani & jasmani
- layanan diri secara bsosialisasi & b’interaksi
- kesihatan diri dr segi mental, fizikal & psikologi
- kbersihan diri
- gerak geri serta pnampilan diri
- sikap profesional diri

8. huraikan kod etika pguruan
- komitment kpd profesion: komitmen yg tidak berbelah bagi thdp profesion
- sentiasa mnyokong usaha utk mberi pdidikan bkualiti tanpa mngira agama, bangsa & kturunan serta l/belakang
- komitmen kpd plajar: mngekalkan hubungan profesional dgn plajar
- b’usaha mlindung & mningkatkan minat serta peranan semua plajar
- komitmen kpd rakan sejawat: mlindungi & mpertahankan maruah rakan sejawat
- komitmen kpd pihak pngurusan: mjalankan tugas spt yg diarahkan demi kpentingan profesion pguruan
- komitmen kpd ibu bapa / pjaga: m’iktiraf peranan ibu bapa & mpertahankan maruah profesion
- komitmen masyarakat kpd guru: m’iktiraf guru perlu diberi phormatan yg sewajarnya secara adil pd setiap masa

No comments:

Post a Comment